Handläggare/vattenmiljö

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden som regionalpolitik, näringsliv, miljö- och naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer, bygg- och planfrågor, areella näringar, jämställdhet, socialtjänst m.m. Vår verksamhet sträcker sig från myndighetsut-övning till länsutveckling.

Länsstyrelsen söker en kvalificerad handläggare för arbete med vatten-miljöfrågor
(tillsvidareanställning)

På Miljöenheten arbetar ca 50 personer med natur- och miljöfrågor. Inom enheten finns funktionen Miljöanalys som arbetar med miljöövervakning, miljömål, åtgärdsprogram och vattenförvaltning.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta inom Miljöanalysfunktionen med förvaltning av yt- och grundvatten (ramdirektivet för vatten) i länet. Målet med vattenförvaltningen är att uppnå god vatten-status senast år 2015. I arbetet ingår bl a kartläggning av länets vatten samt att ta fram pla-ner och åtgärdsprogram i samverkan med olika intressenter och då är information och dialog med berörda en viktig del.

Du kommer att få eget ansvar för samordning och genomförande av delar av arbetet där du, beroende på din bakgrund, är särskilt insatt och lämplig.

Kvalifikationer
- högskoleutbildning inom miljövård med minst magisterexamen
- goda kunskaper i främst hydrologi och hydrogeologi men även limnologi
- erfarenhet av utåtriktat informationsarbete
- god datorvana och erfarenhet från arbete i GIS-miljö
- ett självständigt arbetssätt och god organisationsförmåga
- god analytisk förmåga
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
- körkort för bil

Dina personliga egenskaper är av stor betydelse då arbetet ställer stora krav när det gäller samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda kontakter över myndighetsgränser och gent-emot företag, organisationer och enskilda.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling friskvård och flexibel arbetstid. Vi satsar på jämställdhet och mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


15 mars 2006

Vårdbiträde

19 juni 2006

Lokalvårdare

29 september 2006