Helsefagarbeidere til godt betalte sommeroppdrag i hele Norge

Arbetsbeskrivning

Nordic Care er en del av Jobzone Gruppen - en av Norges største bemanningforetak med hovedkontor i Oslo, samt 40 avdelingskontorer i hele landet. Vi er spesialister på formidling av personalressurser til både primær- og spesialisthelsetjenesten, hvorpå vi har rammeavtaler med over 100 kommuner og helseforetak i hele Norge - fra sør til nord. Utover generelle bemanningstjenester har vi også et tydelig tjenestetilbud med oppdragsmuligheter innen Avansert sykepleie og såkalte "vedtaksbaserte" tjenester (1:1/2:1- oppdrag i hjemmet eller på institusjon).

Som arbeidsgiver er vi kompetanseorienterte, med fokus på individuell oppfølging og gjennomgående kvalitet i hele verdikjeden. Vi forvalter arbeidstakers kompetanse og rettigheter etter Best Practice -prinsippet. Nordic Care - en ansvarlig arbeidsgiver og forutsigbar kontraktspartner!


Personlige egenskaper
- Selvstendig - tar initiativ.
- Fleksibel - med evne og vilje til hurtig omstilling.
- Ha pasienten i fokus og et ønske å om gjøre "det lille ekstra"
- Trives med å jobbe på institusjon i kommune, der pleie og stell er en viktig del av jobben.

Ønskede kvalifikasjoner
- Helsefagarbeider med norsk autorisasjon (de som ikke har autorisasjon søker hos (www.helsetilsynet.no)
- Gode språkkunnskaper - Skandinavisk (alternativt minimum tilsvarende B1/B2).
- Førerkort for bil dersom du skal jobbe i hjemmetjenesten
- Politiattest (vi bistår ifm. ansøking i Norge)
- Fortrinnsvis HLR og erfaring med Triagering (kun ved jobb på Legevakten)
- Evne til raskt å sette seg inn i nye arbeidsoppgaver og rutiner
- Gode IT/IKT ferdigheter relatert til journalføringssystemer

Vi tilbyr
Kostnadsfri/subsidiert*
- Reise
- Bolig
- Individuelt tilpasset lønn iht. gjeldende tariff
- Attraktiv sommerbonus fra 1. time for utvalgte oppdrag fra uke 25/26-32/33
- Mulighet for kurs og kompetanseutvikling gjennom NC-Akademiet

* Ta kontakt for mer informasjon


Arbeidsoppgaver:
- Helsefagoppgaver i hjemmetjeneste og sykehjem, helshus (korttid/rehab),legevakt og akuttenheter, herunder:
Medisinsk forpleining
Utøvelse av helhetlige tjenester med fokus på pleie og stell
Journalføring (Gerica, Dips o.l.)
Tverrfaglig bistand med utøvelse av sykepleierprofesjonen på tvers av ulike avdelinger

. Mer spesifikk informasjon knyttet til arbeidsoppgaver gis ifm.ansøkning til hvert enkelt oppdrag!

Ort: Jf. Pkt. 3 (sykehjem, helsehus, KAD/Legevakt og hjemmebaserte tjenester)

Startdatum: Snarest, senest fra uke 25/26 (gjeldende for sommeroppdrag)


Lønn*
- Minimum iht. tariff (KS) - tilpasset søkers ansiennitet.
- Sommerbonus fra 1. time, gjeldende for perioden uke 25/26-32/33 *gjelder utvalgte oppdrag
Tillegg for kveld og natt er kr. 54,- og 53,- for helg.
Lønn avtales individuelt med utgangspunkt i søkers erfaring, ansiennitet og kompetanse.Vi utarbeider vårt beste tilbud for deg!
- Lønnsutbetaling 2 ganger pr mnd
- Pensjon (OTP) og Yrkesskadeforsikring inkl.
- Sommerbonus * (uke 26-33)

* Ta kontakt for mer informasjon om betingelser!
. Lønnstilbud utarbeides individuelt for hvert enkelt oppdrag!Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Nordic Care AS
  • 10 platser
  • 11 dagar - 3 månader
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 14 maj 2021
  • Ansök senast: 15 juni 2021

Liknande jobb


24 juni 2021

24 juni 2021

Vårgården söker undersköterska till nattjänstgöring

24 juni 2021