Historisk arkeolog sökes

Arbetsbeskrivning

Kulturmiljö Halland söker
Historisk arkeolog

En av våra medarbetare erhållit en doktorandtjänst 2014-2015 (1 + 1 år) och Kulturmiljö Halland utlyser därför ett vikariat längst t.o.m. 2015-12-31. Tjänsten kommer att vara knuten till kontoret i Halmstad men med hela Halland som arbetsområde.

Kulturmiljö Halland
Kulturmiljö Halland ingår i Stiftelsen Hallands länsmuseer och har sitt kontor i centrala Halmstad. Vi sysslar bl.a. med byggnadsvård och arkeologi. Den utlysta tjänsten är placerad hos den arkeologiska avdelningen som har tio medarbetare. På hela kontoret jobbar omkring 20 personer. Avdelningens huvuduppgift är att genomföra olika typer av arkeologiska undersökningar framförallt i Hallands län men ibland även utanför länet. Verksamheten finansieras helt och hållet genom de uppdrag som vi tar in. Besök gärna vår hemsida för mer information: www.kulturmiljohalland.se.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen olika typer av arkeologiska ärenden inom länet. Därtill är vi remissinstans åt länsstyrelsen vilket medför kontinuerliga kontakter med dess tjänstemän. Kulturmiljö Halland bedriver också egen kunskapsuppbyggnad vars resultat bland annat förväntas presenteras i artikelform eller i olika former av seminarier.

Kvalifikationer
I tjänsten ingår att självständigt skriva undersökningsplaner, planera, leda, genomföra och avrapportera utredningar, förundersökningar och slutundersökningar, men även att biträda vid andra antikvariers projekt. Flerårig erfarenhet av såväl självständigt fältarbete som rapportarbete är nödvändigt. Då våra rapporter vänder sig till såväl forskarsamhället som allmänheten är en förutsättning att du kan uttrycka dig väl i både skrift och tal.

Vi förutsätter att du har erfarenhet av single-context, Intrasis och ArcGis. Du skall ha minst en fil.kand eller högre examen med inriktning mot historisk arkeologi. Körkort är nödvändigt.

Tillträdesdatum efter överenskommelse. Provtjänstgöring 6 månader är möjlig.

För information kontakta landsantikvarie Erik Rosengren 070-3480965. erik.rosengren@kulturmiljohalland.se eller 1:e antikvarie Per Wranning 070-3480966, per.wranning@kulturmiljohalland.se.

Facklig företrädare för DIK är Björn Ahnlund, 070-6853330. bjorn.ahnlund@kulturmiljohalland.

Ansökan med CV skall ha inkommit senast den 30 maj 2014 till Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3, 302 43 Halmstad alternativt kansli@kulturmiljohalland.se. Ange "Historisk arkeolog" i ansökan.

Kontaktpersoner på detta företaget

1:e antikvarie Erik Rosengren
035-192602
1:e antikvarie Per Wranning
035-192608 070-3480966
1:e antikvarie Per Wranning
035-192608 070-3480966
1:e antikvarie Per Wranning
035-192608
1:e antikvarie Per Wranning
070-3480966

Sammanfattning

Besöksadress

Bastionsgatan 3
None

Postadress

Bastionsgatan 3
HALMSTAD, 30243

Liknande jobb


Junior handläggare Arkeologi

Junior handläggare Arkeologi

25 november 2021

Handläggande arkeolog

11 november 2021

Arkeolog med inriktning förhistoria

Arkeolog med inriktning förhistoria

9 november 2021

Arkeolog med stratigrafiansvar

Arkeolog med stratigrafiansvar

28 oktober 2021