Idérik barnskötare med energi och kreativitet sökes!

Arbetsbeskrivning

Vi är en liten förskola där vi arbetar projektinriktat utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Vi satsar mycket på barnens kreativa och språkliga utveckling genom att erbjuda barnen många olika slags aktiviteter med fokus på språk och olika uttrycksformer varje dag. Vårt förhållningssätt är att varje barn ska få förutsättningar och möjligheter att utvecklas till trygga och lärande individer. Vi satsar mycket på utevistelse och rörelse med fokus på utflykter i vårt närområde men även längre dagsutflykter till olika parker, museum, naturområden och sevärdheter. Vi arbetar medvetet med att förmedla ett hållbart tänkande till barnen där miljö, natur och kretslopp bildar en helhet och där barnen är involverade i alla steg.
Nu har vi har fått en ledig plats vårat arbetslag och söker utbildade barnskötare med mycket goda kunskaper i svenska, god kännedom om pedagogisk dokumentation samt vana att hantera digitala verktyg i arbetet. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna. Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor förverkligar läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen.
Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation.
Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande.
Du är ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt.
Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper.
________________________________________
Pedagogerna på förskolan har varje vecka planerings-och reflektionstid. Detta innebär att du som barnskötare är väl insatt i läroplanen Lpfö18. Planering av arbetet med barnen utgår från barnens intressen, behov och frågor samt i förhållande till läroplanens mål och intentioner. Din uppgift som barnskötare är att tillsammans med kollegor och utifrån barnens intressen och läroplanens mål, skapa förutsättningar för alla barn att leka, lära, utvecklas och att ha roligt tillsammans! Vi sätter fokus på barnens intressen och deras delaktighet är viktig i allt vi gör tillsammans. Vi skapar kreativa miljöer, där barnen kan hitta sina sätt att uttrycka sig på. Vår uppgift är att ta tillvara på barns nyfikenhet och vara uppmuntrande och positiva vuxna förebilder. Kontakten och samarbetet med andra kollegor och föräldrarna är en viktig del i arbetet. Tillsammans arbetar vi för att skapa trygga och nyfikna barn!
Lön, ersättning och förmåner
Som anställd hos oss får du:
Planerings- och reflektionstid varje vecka
Arbetskläder och subventionerade arbetsskor
Generös friskvård
Pedagogiska måltider
Stora möjligheter till fortbildning varje termin
Kollektivavtal med Fremia
Korta beslutsvägar
Stor frihet att utforma verksamheten tillsammans med arbetslaget, rektor och i linje med rådande styrdokumentVi kallar till intervjuer löpande under ansökningsperioden. Bifoga både CV och personligt brev i din ansökan. Obs! Polisutdrag uppvisas vid anställning!
Skicka din ansökan via e-mail till hr@academicaforskolor.se. Glöm inte att markera din ansökan med "Barnskötare Jordklotet".

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Academica Förskolan Jordklotet AB Bandhagen
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 november 2021
  • Ansök senast: 5 december 2021

Postadress

Askersgatan 14
Bandhagen, 12467

Liknande jobb


20 januari 2022

Förskolan Linden söker en vik barnskötare på heltid

Förskolan Linden söker en vik barnskötare på heltid

20 januari 2022

20 januari 2022