Idrottslärare Sjötorpsskolan

Arbetsbeskrivning

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare, oavsett om du är lärare, ingenjör eller socialsekreterare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

I alla våra förskolor och skolor pågår ett arbete med en gemensam pedagogisk plattform. Barn och elever ska mötas av samma syn på pedagogiskt ledarskap och lärande, oavsett hur gamla de är eller var i kommunen de bor. Plattformen grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet eftersom vi alltid strävar efter att arbeta med det som ger resultat.

Vi söker dig som vill vara en förebild och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Du är öppen och välkomnande i mötet med andra, har mod att tänka nytt och drivkraft att omsätta tankarna till handling.

Läs mer om vår pedagogiska plattform på http://www.pedagoghuddinge.se/projekt-och-utveckling/pedagogisk-plattform/

Enhetsbeskrivning
Sjötorpsskolan är en F-3 skola i Skogås, östra delen av Huddinge. Skolan ligger 5 minuter från pendeltågstationen och nära till skogen. Sjötorpsskolan är 3-parallellig skola med elever från olika delar av världen. Skolan har cirka 280 elever. Vår vision är "Sjötorpsskolan, en trygg skola för framtiden
Vi söker nu en idrottslärare som är en del i vårt kugghjul på skolan. En idrottslärare som planerar friluftsdagar och en utmanande verksamhet inom ämnet idrott och hälsa. En idrottslärare som arbetar språkutvecklande då vi ökar den språkliga medvetenheten oavsett vad vi undervisar i.
Läsning, upptäckarlust och glädje är grundstenarna i Huddinge kommuns grundskolor och elevernas kunskap, trygghet och handlingskraft är i fokus. Grundskolan i Huddinge arbetar med tre prioriterade områden matematik, språkutveckling och IT i undervisningen. Huddinge kommun ska erbjuda utbildning som baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet.
Sjötorpsskolan kommer under läsåret 2016/17 att arbeta med inkludering, barnets bästa i fokus, och i och med detta få varje elev att lyckas och utvecklas socialt och kunskapsmässigt.
http://grundskolor.huddinge.se/sjotorpssskolan-

Om arbetet
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.

Din profil
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet i idrott och hälsa .Du är väl förtrogen med LGR11 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Det är ett plus om du har erfarenhet av att arbeta språkutvecklande.

Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i idrottssalen har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR11.

Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Det är önskvärt att du har ett inkluderande förhållningssätt och kunskap om språkutvecklande arbetassätt.
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack


Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Huddinge kommun
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast lön
  • Tillsvidare heltid från och med efter överenskommelse.
  • Publicerat: 9 augusti 2016

Liknande jobb


Lärare med inriktning fritidshem Torsås

22 oktober 2020