IKT-strateg

IKT-strateg

Arbetsbeskrivning

Barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar 16 förskolor, 14 grundskolor samt Fenix kultur och kunskapscentrum som innefattar gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vi arbetar målinriktat för att ge varje barn och elev kunskap och framtidstro som kan följa dem genom livet.

Just nu är Barn- och utbildningsförvaltningen i en spännande fas som innebär många nya projekt och utvecklingsinsatser. Detta gäller framförallt digitalisering där vi vill bli än bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter till högre måluppfyllelse utifrån vår väl utbyggda IT-miljö. Vi förstärker därför det förvaltningsövergripande IKT-teamet med en IKT-strateg i syfte att skapa än mer kraft och energi i vårt viktiga gemensamma arbete mot att bli en skola i framkant!

ARBETSUPPGIFTER
Barn- och utbildningsförvaltningen finns i Skillingaryd och arbetar för att utveckla samtliga skolformer i kommunen. Förvaltningen är organiserad i team där du i din roll som IKT-strateg ingår i förvaltningens ledningsteam som leds av skolchefen som också är din närmaste chef. Du leder IKT-teamet som utöver dig själv består av tre IKT-pedagoger som har dig som närmaste chef. Utöver lednings- och IKT-teamet finns också ett supportteam som du har ett nära samarbete med.
Samtliga team inom förvaltningen arbetar tätt tillsammans för att gemensamt samordna och utveckla det förvaltningsövergripande arbetet. Via ett effektivt, serviceinriktat, rättssäkert, kvalitativt och utvecklingsinriktat arbete internt och externt bidrar vi på så vis med ett viktigt värde för alla förskolor och skolor i Vaggeryds kommun.

Som IKT-strateg arbetar du för att vi tar tillvara de möjligheter som digitala verktyg och system ger på ett så smart, effektivt och rättssäkert sätt som möjligt. Ditt uppdrag består av två delar. Det ena innefattar att leda och utveckla förvaltningens arbete med infrastruktur, systemförvaltning, informationssäkerhet samt förvaltningsövergripande system som t ex vår skolplattform och vårt elevadministrativa system. Den andra delen består i att omsätta förskolans och skolans digitaliseringsstrategi i praktiken tillsammans med IKT-pedagogerna. Det kan exempelvis röra sig om
hur vi på bästa sätt använder digitala lärresurser i undervisningen för att bidra till en högre måluppfyllelse, men också om att driva kompetensutveckling som vänder sig till pedagoger i våra verksamheter.

Du leder införandet och utveckling av olika system såsom skolplattform, elevadministrativt system och beslutsstöd. I din roll som strateg bevakar du och ser till att systemen fungerar bra tillsammans, är säkra och bidrar till att underlätta för användarna.
Som IKT-strateg samordnar du också vår interna och externa kommunikation, bland annat via kvalitetssäkring av innehållet på vårt intranät och vår web.
I samarbete med förvaltningens olika team för förskola, grundskola och gymnasium har du en viktig roll i vårt systematiska kvalitetsarbete och det förbättringsarbete som följer av detta. I tjänsten ingår att kommunicera med flera olika målgrupper så som rektorer, pedagogisk personal, politiker och vårdnadshavare. Du ingår i kommunens digitaliseringsråd och andra nätverk där du kan inspireras av samt ta intryck av det arbete som sker i de andra verksamheterna.

KVALIFIKATIONER
För att du ska trivas i den här rollen behöver du vara genuint engagerad i utbildningsfrågor och ha en god kännedom om förskola och skola. Du brinner för digitaliseringen som möjliggörare i elevernas lärande och är en inspiratör för många.

Du har lätt för att samarbeta och att lyssna in samtidigt som du självständigt kan driva projekt och processer framåt. Som person är du strukturerad, utvecklingsorienterad och uthållig. Du är nyfiken och omvärldsbevakning är en självklarhet för dig. Vi söker dig som är bra på att se och analysera saker ur olika perspektiv, driva processer och att jobba mot långsiktiga mål. För att kunna omsätta strategier till konkret handling, behöver du vara bra på att visualisera visioner så att du får med dig andra.

Du har en pedagogisk bakgrund, en bred erfarenhet inom informations- och kommunikationsteknik samt en för arbetet relevant högskoleutbildning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid tillsättning av denna tjänst.

ÖVRIGT
I Vaggeryds kommun är vi ca 1200 som arbetar och gör skillnad varje dag. Vår uppgift är att erbjuda service till våra kommuninvånare och att arbeta för att ge dem skola, omsorg, fritid och miljö som de behöver för att leva ett gott och meningsfullt liv.
Vaggeryds kommun är en tillväxtkommun och invånarantalet förväntas fortsätta öka de kommande åren. Som medarbetare har du därför en viktig roll i kommunens fortsatta utveckling.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och förbehåller oss därför rätten att påbörja intervjuarbetet innan ansökningstidens slut. Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt.

Vaggeryds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.

Kontaktpersoner på detta företaget

Helena Gustafsson
0370-678504
Lärarförbundet
0370-67 85 24
LR
0370-678000
Helena Gustafsson
0393-678504
Helen Kähr
0370-678264
Liselott Lundell
0370 - 67 85 24
Elisabeth Olofsson-Ljungbergh
0370-6768201
Martin Alkemark
0370-678714
Helena Lundstedt
0393-678711
Rolf Claesson
0393-678752

Sammanfattning

Besöksadress

Bangårdsgatan 2 56821 Skillingaryd
None

Postadress

Box 43
Skillingaryd, 56821

Liknande jobb


15 januari 2021

ICT/Computer Science Teacher - August 2021

ICT/Computer Science Teacher - August 2021

14 januari 2021