Informationssäkerhet-och säkerhetsskyddshandläggare

Arbetsbeskrivning

När du jobbar på Länsstyrelsen Östergötland påverkar du samhällsutvecklingen, varje dag. Du får använda din kunskap på landets bredaste myndighet, i samarbete med andra experter inom en rad olika områden, och i nära samverkan med nationella myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer. Dina kunskaper kommer många till del, och du får arbeta både långsiktigt strategiskt och handfast i samhällets vardag. I stad och på landsbygd. I länet, i landet, i världen. Att arbeta på Länsstyrelsen Östergötland är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland!Du kommer att tillhöra enheten för civil beredskap och räddningstjänst som består av femton medarbetare som tillsammans arbetar med säkerhet och säkerhetsskydd, signalskydd, skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

Våra uppdrag verkar för hela myndighetens förvaltning och utveckling, för länet och sydöstra civilområdet. När du arbetar hos oss är du en del i ett lag vars kompetens ska vara efterfrågad både lokalt, regionalt och nationellt. Enheten tillhör myndighetens avdelning för människa och samhälle som består av fler enheter som utöver krisberedskap, civilt försvar och säkerhet arbetar inom områden som energi-och klimat, samhällsplanering och kulturmiljöer, förvaltningsärenden samt främjande och förebyggande arbete inom mänskliga rättigheter, jämställdhet och folkhälsa.

Dina arbetsuppgifter blir att utifrån gällande författningar, ISO-standarder och länsstyrelsegemensamma riktlinjer leda och samordna myndighetens arbete med informationssäkerhet. Det kan innebära att årligen bedöma nivå och identifiera åtgärdsbehov inom informationssäkerheten samt föredra beslutsunderlag för beslutsfattare. Du ska genom utbildningar och annat stöd verka för en god informationssäkerhet inom myndighetens olika verksamheter. Du kommer behöva samordna frågor internt inom myndigheten och vid behov med externa aktörer. Du kommer vara myndighetens kontaktperson gentemot länsstyrelsernas gemensamma stödorganisation för informationssäkerhet och dataskydd. Du kommer även att administrera, handlägga och utveckla säkerhets- och säkerhetsskyddsärenden inom myndigheten. Det kan handla om att planera, genomföra och följa upp säkerhetsprövningar samt utveckla myndighetens säkerhetsprövningsprocess.

Det är en bred roll som kan variera över tid. Beroende på verksamhetens behov kan tyngdpunkten i dina arbetsuppgifter variera mellan samordnande till handläggande karaktär inom enhetens ansvarsområde (skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar), där myndighetens behov och omvärldsfaktorer styr vilket område som kommer behöva fokuseras mer eller mindre på i perioder/över tid. Du kan komma att stödja och delta i myndighetens signalskyddsorganisation samt kunna komma att utföra andra handläggande och samordnande arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområde. Övriga arbetsuppgifter kan exempelvis vara att planera, genomföra och följa upp utbildnings- och övningsaktiviteter inom myndigheten och länet. Tjänsten innebär att vara tillika informationssäkerhetssamordnare för myndigheten där det uppdraget kan variera över tid i omfattning och inriktning.

Krav vi vill att du har och kan;

Avslutad högskoleutbildning
Relevant utbildning i informationssäkerhet
Relevant utbildning inom säkerhetsskydd
Erfarenhet av informationssäkerhetsarbete
Erfarenhet av samordning, projektledning eller processutveckling
Erfarenhet av att hålla säkerhetsprövningssamtal
Vi förutsätter att du har körkort för personbil då tjänsten kan innebära resor, främst inom sydöstra civilområdet

Det är meriterande om du utöver ovan krav har och kan:

- Utbildning inom personalsäkerhet enligt säkerhetsskyddslagen
- Utbildning i ledningsmetodik, krishantering, stabsmetodik, samverkan och ledning vid olyckor, kris eller krig
- Erfarenhet av att samordna uppdrag som berört flera olika myndigheter eller privata aktörer
- Erfarenhet av länsstyrelsegemensamma uppdrag
- Erfarenhet av att arbeta med kommunikation, utbildning eller motsvarande

Som person bidrar du med ett lugn, är tillförlitlig och skapar goda relationer. Det är viktigt att du har hög integritet och hög säkerhetsmedvetenhet. Du förväntas vara självgående och vara initiativtagande och driva dina egna uppdrag och arbetsprocesser framåt. Du är strukturerad och kan planera ditt arbete över en längre tidsperiod. Du kan växla mellan flera olika arbetsuppgifter. Du kan omsätta regler och policy till rutiner och användarstöd för verksamhet och personal inom myndigheten. Du kan arbeta systematiskt och obehindrat trots tillfällen av ovisshet, tidspress eller oklara ansvarsförhållanden. Du har förmåga att förstå andras perspektiv och se till helheten. Du är bekväm i att dokumentera, föredra och presentera sitt arbete för både enskilda beslutsfattare och större grupper med olika yrkesbakgrund. Vi lägger vikt vid personlig lämplighet och de personliga egenskaperna. 

Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Om oss som myndighet, våra förmåner och övriga villkor Länsstyrelsen Östergötland är en statlig myndighet och vårt kontor ligger i centrala Linköping. Som anställd hos oss har du bland annat friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, utökad föräldrapenning och flexarbetstid. Vi erbjuder möjligheten till distansarbete upp till två dagar i veckan i genomsnitt om verksamheten tillåter. Läs mer om oss, våra förmåner, vår värdegrund och hur det är att arbeta hos oss. https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/jobba-hos-oss.html

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning. 

Vill du veta mer kontakta säkerhetsskyddschef Björn Norgren 010-223 55 50, enhetschef Andreas Lundberg 010-223 53 67 eller avdelningschef Jenny Knuthammar 010- 223 53 55. .Fackliga företrädare för SACO är Magnus Roback, tel. 010-223 54 89 och för ST är Nina Stenmark, tel. 010-223 53 04.

Välkommen med din ansökan som du skickar via www.varbi.com. Din ansökan ska ha inkommit senast 27 juni, ange ref nr: 10321.

Sammanfattning

Liknande jobb


Forskare och analytiker inom militärt försvar

Forskare och analytiker inom militärt försvar

19 juli 2024

12 juli 2024

12 juli 2024