Ingenjör - markanläggning

Arbetsbeskrivning

Bli en samhällsbyggare – jobba i Malmö stad!
Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling. Som en samhällsbyggare spelar du en viktig roll i Malmös utveckling och därför ser vi oss som framtidens arbetsplats. Människors lika värde är en förutsättning för demokrati och är också en självklarhet i vår värdegrund.

Med 20 000 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 18 förvaltningar.

Gatukontoret är en beställarorganisation med ca 240 medarbetare uppdelade på fyra avdelningar. En av dessa är drift- och underhållsavdelningen som har ett helhetsansvar för förvaltningen av den allmänna platsmarken i Malmö. Avdelningen har ca 50 medarbetare som utifrån ett helhetsperspektiv ansvarar för drift och underhåll av det offentliga rummet, samt har ansvaret för parkeringsövervakning och upplåtelser i olika former. Avdelningen består av fyra enheter: Gata & park, Omvärld, Upplåtelse samt Bro, byggnad och belysning.
Vi söker nu en ingenjör - markanläggning till enheten Gata & park, som består av 17 personer, vars verksamhet består i att förvalta gator, parker, torg, stränder och trafikanordningar mm i stadens uterum. Dessutom ansvarar enheten för renhållning, vinterväghållning, underhållsbeläggningar och att drift- och underhållsaspekten tillgodoses för ny- och ombyggnader i staden. Allt utförande upphandlas av såväl kommunala som privata entreprenörer.


ARBETSUPPGIFTER
En bra skötsel av Malmö stads gator, parker, vattenområden, trafikanordningar mm har stor betydelse för stadens användare när det gäller trivsel, tillgänglighet och säkerhet. Vårt mål är att vara den mest välskötta staden i landet.
Du kommer att ha en viktig roll som medarbetare i ett team som har till uppgift att delta i Gatukontorets ny- och ombyggnadsprojekt från tidigt planeringsskede till förvaltning.
Målsättningen med projektdeltagandet är att drift- och underhållsaspeken tillgodoses och att återkoppling sker till övriga verksamheter inom avdelningen.
Förutom att kunna se framtida driftskonsekvenser ur en ekonomisk synvinkel så är det viktigt att du är framsynt och vill delta i utvecklingen och pröva ny kunskap inom ansvarsområdet. Du kommer även att ha en samordnande funktion för avdelningen genom hantering av remisser gällande detaljplaner, bygglov, ritningsgranskning mm utifrån ett samlat drift- och underhållsperspektiv.

Om så krävs ska du vara beredd att medverka i Gatukontorets vinterberedskap som normalt pågår från den 1:e november fram till den 15:e april.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning med för tjänsten relevant inriktning eller annan utbildning som tillsammans med erfarenhet kan bedömas likvärdigt. Kunskap och erfarenhet av drift- och underhållsfrågor speciellt inom områdena gator och parker är ett krav. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av både kommunala och utförande verksamheter samt av praktiskt arbete inom skötsel och anläggning. Erfarenhet av ritningsgranskning och remisshantering är en merit. Du skall även ha förmågan att kunna se helheten och känna ansvar för enhetens övriga verksamhetsområden. Annat som värderas högt är initiativkraft, god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga i tal och skrift. Vi förutsätter att du också har förmåga att kunna skapa goda relationer.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Gata- och parkenheten Tobias Nilsson
040-341608
Vision Rickard Johansson
040-341524
SACO Mikael Lideflo
040-341210

Sammanfattning

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


8 maj 2020

Arbetsmiljöingenjör

30 april 2020

29 april 2020

29 april 2020