Ingenjörer inom samhällsbyggnad

Arbetsbeskrivning

Traineeprogrammet är en gemensam satsning av fem kommuner i norra Sverige. Att vara trainee innebär en 12-månaders anställning med 80 % jobb och 20 % kompetensutveckling och en mängd erfarenheter som du har nytta av i ditt framtida yrkesliv. Vi söker dig som kommer ha fullt engagemang under programtiden, öppenhet och vilja att se och lära dig verksamheten i kommunen.

Detta är ett samarbete mellan fem kommuner: Nordmaling, Piteå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. För att underlätta för dig som vill söka en eller flera traineeplatser, ska alla ansökningar göras via Umeå kommuns e-rekryteringssystem. För samtliga platser gäller att:

- Din akademiska examen får vara högst 4 år när traineeprogrammet startar i höst.

- Du är beredd att ta dig an kvalificerade uppgifter, ta ansvar och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

- Du är målinriktad med ambitioner att utvecklas och har en stark vilja att vara med och bygga morgondagens samhälle.

- Du är engagerad, initiativrik och har stort kundfokus.

Ingenjörer inom samhällsbyggnad, Skellefteå kommun

Skellefteå är Norrlands och Sveriges till ytan största kustkommun och en plats med ovanligt bra förutsättningar för att väcka nya tankar, förverkliga drömmar och välja sin egen väg. Med omväxlande årstider, rika naturtillgångar, korta avstånd och en starkt rotad kultur av kreativitet, entreprenörskap och föreningsliv gör vi intryck.
I Skellefteå bor ungefär 72 000 medborgare och vi ska bli fler!
Vi skapar utrymme att växa genom det kanske allra mest värdefulla: våra egna och varandras idéer.
Skellefteå kommun är den största arbetsplatsen, 8 000 medarbetare med över 400 olika yrken representerade.

Anställningsform
Allmän visstidsanställning, heltid, 2015-09-01 - 2016-08-31.

Arbetsuppgifter
Arbetet som ingenjör inom samhällsbyggnad består bland annat av frågor som rör vatten-, spill- och dagvattensystem samt avfall. Arbetsuppgifter kan innebära utredning av systemlösningar för VA, dimensionering av system, projektera ledningar och anläggningar. Inom gator och parker arbetar du som tekniskt sakkunnig inom området väg/stadsbyggnad med planering, projektering och styrning av infrastrukturprojekt. Som landskapsarkitekt är du med och utvecklar Skellefteås offentliga rum.
Inom lantmäteri är du med och tar fram underlag till planering och byggande. Där ingår mätning, kartframställning, geo-data, GIS, samt förrättningar.
Inom verksamheten trafik arbetar du bl.a. med trafikplanering, myndighets- och tillståndsfrågor, trafikutformning och analyser.
Inom bygglov arbetar du med lovhantering, inspektion, tillsyn samt energirådgivning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom t.ex. samhällsbyggnad, väg- och vatten, avfallshantering, el-, styr- och reglerteknik, processteknik, fysisk planering, trafikplanering, bygglovshantering eller motsvararande.
Vi har behov av många olika kompetenser - låt dig inte begränsas, utan sök som akademikertrainee!

Bifoga personligt brev, cv och gärna ditt examensbevis.

Upplysningar
Sofie Petterson, funktionschef HR/kommunikation, 0910-73 50 00
För allmänna frågor om Trainee norra Norrland, Louise Söderlund, projektledare, 070-399 11 79.

Välkommen med din ansökan! Trainee norra Norrland använder sig
av e-rekrytering. Gör därför din ansökan på www.umea.se/jobb

Behöver du hjälp att lägga upp din ansökan, kontakta supporten på 090-16 10 99

Kontaktpersoner på detta företaget

personalchef Helena Bodén
0660-888 49
projektledare Louise Söderlund
070-399 11 79
personalchef Helena Bodén
0660-88849
funktionschef HR/kommunikation Sofie Pettersson
0910-73 50 00
HR-strateg Jenny Lundkvist
0910-73 50 00
kommunikatör Bibbi Nilsson
090-16 12 41 070-697 12 41
chef enheten stöd och utveckling Helen Abrahamsson
090-16 21 12
verksamhetschef Camilla Thunell
090-16 10 00 070-330 50 15

Sammanfattning

Postadress

Trainee norra Norrland
xxxxx xxxxx, xxxxx

Liknande jobb


23 oktober 2020

22 oktober 2020

Specialist Geoteknik

22 oktober 2020