Integrationsutvecklare

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen - för det hållbara samhället. - Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län. - Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren. - Vi står för rättssäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn. Länsstyrelsen är en kunskapsintensiv organisation med ansvar inom många viktiga samhällsområden. Våra 750 medarbetare representerar ett 40-tal olika akademiska utbildningsbakgrunder och har tillsammans en mycket bred och djup kompetens. Vi har verksamhet på åtta orter i länet. Enheten för social hållbarhet arbetar med frågor som rör folkhälsa, integration och jämställdhet med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Länsstyrelsen värnar om samtliga diskrimineringsgrunder under hela rekryteringsprocessen ARBETSUPPGIFTER Inom integrationsområdet har Länsstyrelsen regeringens uppdrag att bland annat verka för beredskap och kapacitet hos kommunerna för mottagande av skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd. Samordning av insatser för effektiv etablering av nyanlända är huvudspåret inom uppdraget. Från 2011 förstärks Länsstyrelsens ansvar för samordning av samhällsorientering, svenskundervisning för invandrare (sfi), uppföljning och mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och unga. Vi söker integrationsutvecklare. KVALIFIKATIONER . Akademisk examen med samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning . Erfarenhet av arbete inom kommunal och statlig verksamhet . God kännedom om regelverk och förutsättningar för introduktion och etablering av nyanlända flyktingar . Erfarenhet och kunskap om arbetsmarknadens parter, socialtjänsten och skolväsendet Det är meriterande om du har god kunskap och erfarenhet av arbete med Mänskliga Rättigheter. Personliga egenskaper . Du är lyhörd och har lätt för att bygga upp och upprätthålla goda kontakter såväl internt som externt . Du är bra på att lyssna, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt . Du har personlig mognad, tar ansvar för dina uppgifter och är lojal . Du har drivkraft att utveckla det gemensamma arbetet och delar med dig av dina kunskaper . Du är noggrann och resultatinriktad och kan planera och prioritera uppgifter . Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift . B-körkort Resor, främst inom länet, ingår i tjänsten. Din placering kommer att vara i Göteborg. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten

Sammanfattning

Liknande jobb


Handledare integration

Handledare integration

14 oktober 2020

6 oktober 2020

Bolots

Bolots

30 september 2020

28 september 2020