IT Applikationsansvarig med erfarenhet av Elasticsearch-stacken, Stockholm

IT Applikationsansvarig med erfarenhet av Elasticsearch-stacken, Stockholm

Arbetsbeskrivning

Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: ca. 12 månader
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Uppdragsstart: Enl. ök.
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Bakgrund

En ny distribuerad kommunikationsplattform håller på att införas och IT-drift och IT-förvaltning av plattformen behöver hanteras. Plattformen används för informationsutbyte mellan elmarknadsaktörer. Därför söker kunden nu efter en applikationsansvarig IT som kan hantera plattformen.

Uppdragsbeskrivning

Rollen innebär att arbeta med applikationsdrift av den nya distribuerade kommunikationsplattformen, men även att operativt hantera installationer, konfigurationer och uppgraderingar med ett nära samarbete med andra IT-förvaltningar.

Arbetsuppgifter:

- Driva och utföra uppgraderingar och systemförbättringar
- Installera, konfigurera och i övrigt iordningställa nya miljöer, t.ex. för tillkommande behov framöver.
- Ge stöd och support till interna och externa parter
- Följa upp och samordna med andra IT-förvaltningar, driftsorganisationer och intern personal
- Samordna olika typer av tester samt även kunna genomföra delar av dem själv
- Hantera IT-incidenter för sina system och delta i felsökning och samordning av insatser.
- Uppdatera dokumentation för systemen t.ex. drift- och förvaltningsanvisningar respektive systemberoenden
- Delta i arbete med IT-säkerhet genom att bistå vid risk- och sårbarhetsanalyser, omvärldsbevaka informationssäkerhet mm
- Koordinera men även utföra IT-förändringsfrågor tillsammans med interna och externa intressenter och systemleverantörer
- Bistå vid teknisk kravspecificering och framtagande av nya lösningar
- Bistå vid utarbetning av förvaltningsplan, planera för systemunderhåll, samt planera och genomföra förändringar
- Uppdraget kan även innebära liknande arbetsuppgifter i andra system i både projekt och förvaltning.


Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning kommer att krävas med anledning av att personen kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal 2 med samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 8 till 10 veckor men kan både ta längre och kortare tid. Om upprättandet av SUA-avtal och registerkontroll blir klar innan angiven tidplan för uppdragsstart ser Kunden gärna att konsulten påbörjar sitt uppdrag tidigare i överenskommelse med aktuell beställare från Kunden.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Högskole-/universitetsutbildad inom IT/120 p/180 p eller motsvarande erfarenheter förvärvade på annat sätt
- Skall ha arbetat med tekniska miljöer, vidareutveckling (d.v.s. anpassningar och förbättringar), vidmakthållande (d.v.s. felrättningar, användarstöd, daglig IT-drift och underhåll), installationer och systemdrift i Linux/Unix-miljöer, minst 5 år.
- Skall ha arbetat med support, samordning och kommunikation mot externa och interna parter i minst 5 år
- Skall ha arbetat både i IT-utvecklingsprojekt och IT-förvaltningar minst 5 år.
- Erfarenhet från arbete med certifikatshantering i minst ett år.
- God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska.


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Erfarenhet från hantering och administration av system som nyttjar funktionalitet i Elasticsearch-stacken i minst två år.
- Erfarenhet från eget arbete att utveckla systemintegrationslösningar i minst två år.
- Erfarenheter från eget arbete med att hantera ActiveMQ i minst två år.
- Erfarenhet från eget arbete med att konfigurera och sätta upp övervakning och monitorering som bygger på Grafana och Prometheus i minst ett år.


Annat

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.

- God kommunikationsförmåga
- God analysförmåga
- Pragmatisk inställning till utveckling och förstår att det ibland krävs flera steg för att nå målet
- En förmåga att lyssna och ta in nya idéer men också en beslutsamhet i att följa upp att de ramverk och standarder som är fastställda används och tillämpas inom organisationen
- Tydlig och strukturerad i tal och skrift
- Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
- Mycket god förmåga att tänka i system - att se helheten och förstå samband mellan funktioner, aktiviteter, osv


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Kontaktpersoner på detta företaget

Joseph Öberg Shaya

Ellen Falkenström

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Shaya Solutions AB
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 oktober 2021
  • Ansök senast: 28 oktober 2021

Besöksadress

Frihamnsgatan 8, Stockholm
None

Postadress

Frihamnsgatan 8
Stockholm, 11556

Liknande jobb


Utvecklare Affärssystem

25 november 2021

IT-konsult - Affärssystemkonsult

IT-konsult - Affärssystemkonsult

24 november 2021