Jämställdhetshandläggare/projektsstödjare

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelserna söker jämställdhetshandläggare/projektsstödjare för jämställdhetsintegrering i socialfondsprojekt

Länsstyrelserna, söker åtta projektstödjare på följande orter; Luleå, Härnösand, Stockholm, Västerås, Karlstad, Jönköping, Göteborg och Malmö som ska stödja projekt inom Europeiska socialfonden över hela landet.

Länsstyrelsen har en unik ställning i det svenska demokratiska systemet. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Länsstyrelsens arbete leds av en landshövding.
Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med frågor som spänner över hela samhällsområdet, bl a jämställdhetspolitiken. Länsstyrelsen förenar lång tradition med ett rättssäkert arbetssätt, nytänkande, god service och öppenhet.

Svenska ESF-rådet har beviljat Länsstyrelsen i Örebro 25 miljoner kronor, för att upprätta en samordnad stödorganisation i jämställdhetsintegrering, till sökande och projektägare inom Socialfonden under perioden 1 januari 2009 till 31 december 2011. Stödorganisationen utgår ifrån ovanstående placeringsorter och har en nationell koordinator på Länsstyrelsen i Örebro län.

Stödorganisationen ska genomföra ett likvärdigt stöd över hela landet och leds av en styrgrupp med ett länsråd och åtta av landets särskilt sakkunniga i jämställdhet. En nationell referensgrupp kommer att bildas med särskilt sakkunniga i jämställdhet och samtliga projektstödjare. I de län som är placeringsorter kommer den särskilt sakkunniga att fungera som handledare. Följeforskning av projektet kommer att upphandlas.

Arbetsuppgifter
Projektstödjarnas huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att stödja sökande och projektägare genom rådgivning och samtal, information, utbildning och samordna erfarenhetsutbyte i jämställdhetsintegrering. Ett visst resande inom respektive ESF-område kommer att bli nödvändigt. Vill du veta mera om den Europeiska socialfonden. www.esf.se

Kvalifikationer
Vi söker dig som är drivande och har en högskoleutbildning som är relevant för ett utvecklings - och förändringsarbete. Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat med jämställdhetsfrågor ur ett verksamhetsperspektiv och ha genuskunskaper. Vidare skall du ha arbetat med jämställdhetsintegrering i praktiken och bör känna till de jämställdhetspolitiska målen och dess inriktning. Du har god samarbetsförmåga och intresserad av att samarbeta med många olika aktörer såväl internt som externt. Då information och utbildning är viktiga arbetsuppgifter har du en god pedagogisk förmåga och är en god kommunikatör som kan skapa engagemang och är lyhörd. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av att ha arbetat i projektform inom något av strukturfondsprogrammen. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan innehållande CV och ett personligt brev. Söker du tjänsten på flera orter ange ge det i ansökan och prioritera placeringsorterna. För att arbeta hos oss ska du dela Länsstyrelsens värdering om människors lika värde.

Vill du veta mera om tjänsterna kontakta de särskilt sakkunniga i jämställdhet på följande orter, Vill du veta mera om anställningsvillkoren kontakta personalfunktionen på respektive länsstyrelse.
Tjänsten är en tillsvidaranställning, med 6 månaders provanställning. I Stockholm är anställningen tidsbegränsad. Uppdraget för Länsstyrelsen är from 1januari 2009 tom 31 december 2011.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Vi söker nu en arbetsmarknadskonsulent!

14 april 2021

7 april 2021

Arbetsmarknadshandläggare med samordnande funktion till LOK-Center

Arbetsmarknadshandläggare med samordnande funktion till LOK-Center

30 mars 2021