Johannes förskolor söker nyfikna och engagerade förskollärare

Johannes förskolor söker nyfikna och engagerade förskollärare

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Norrmalms stadsdelsområde har drygt 70 000 invånare. I stadsdelsområdet ingår förutom Norrmalm och Vasastan även den nya stadsdelen Hagastaden där bostäder, parkområden, handel, life science med världsledande forskning och avancerad vård växer fram. Norrmalms stadsdelsförvaltning erbjuder dig en attraktiv arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att ge stockholmarna de bästa verksamheterna.Arbetsplatsbeskrivning
På Johannes förskolor har vi länge arbetat med inspiration från Reggio Emilia.

Vi har utarbetat vårt arbetssätt utifrån de tankar och idéer inspirationen väckt hos oss. Vi tänker att det pedagogiska förhållningssätt som filosofin står för väl överensstämmer med den barn- och kunskapssyn vi har och vår tolkning av förskolans läroplan.

Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund. Den utgår från Läroplan för förskol, FN:s barnkonvention, Skollagen, Stockholms stads förskoleprogram och budgetriktlinjer vi årligen får.

Johannes förskolor består av sex förskolor på Norrmalm i centrala Stockholm med ca 380 barn och 85 medarbetare. Enhetens ledning består av rektor, biträdande rektor och pedagogista. På varje förskola finns en arbetsplatsledare som tillsammans med ledningen bildar en ledningsgrupp.

Arbetsbeskrivning
Vi erbjuder en Reggio Emiliainspirerad verksamhet med fokus på barns läroprocesser. Vår pedagogiskametod är att arbeta utforskande och vi ser oss pedagoger som engagerade medforskare. Vi har valt att använda pedagogisk dokumentation som utvärderings- och utvecklingsverktyg för att uppfylla de krav vår läroplan ställer på oss. Detta är vårt sätt att visa på barnens förändrade lärande och hur vi kan utveckla vår verksamhet. 

Att arbeta som förskollärare innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, dagligen skapas för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål. Förskolläraren ska som en del i det systematiska kvalitetsarbetet leda och ansvara för att planera,genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan så att omsorg, fostran, lek och lärande bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Barnen ska ha stort inflytande över sin dag på förskolan och vi utgår från att barn är nyfikna, utforskande, kompetenta och kreativa i sitt kunskapssökande. Vi strävar efter att miljön på de olika avdelningarna ska vara tillåtande och inspirerande för barnen. Vi vill också att miljön ska vara föränderlig och ständigt kunna ändras efter barngruppens intressen och behov. Det ska vara tydligt för barnen vad man kan göra i miljön. Vi anser att barnen alltid ska bemötas respektfullt och att deras känslor ska tas på allvar. Vår välorganiserade dagstruktur, som utgår från barnens delaktighet och inflytande, utgör grunden för vårt pedagogiska arbete. Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt där vårt främsta arbetsredskap är pedagogisk dokumentation. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling. Som förskollärare hos oss kommer du att verka i ett sammanhang där vi erbjuder olika mötesplatser och engagerar barnen i lekfulla och lärande utmaningar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarutbildning samt en förskollärarlegitimation alternativt inväntar din legitimation. Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket och ett plus är om du har erfarenhet av Reggio Emilias barnsyn. Grundläggande kunskap inom IT såsom bildhantering, ordbehandling, mailkommunikation och internetanvändning samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs. Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Tillsammans med övriga kommunala förskolor i Norrmalms stadsdel kan vi även erbjuda Reggio Emiliainspirerande nätverk, pedagogiska caféer och workshops. Vid nyanställningar använder vi oss av vår gemensamma introduktionsplan. Alla nyanställda får en mentor eller en fadder och introduktionssamtal med ledningen.

Hos oss har du som förskollärare på heltid fem timmars planeringstid per vecka. Din schemalagda arbetstid i barngrupp är alltså 35 timmar.

Vi erbjuder fritt kaffe, te och frukt och har självklart pedagogisk lunch. Alla medarbetare erbjuds arbetskläder, utebyxa, jacka och fleecetröja. Alla erbjuds friskvårdsbidrag på 1500 kr/år.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Margareta Ekman
076-1290015
Elin Brinck Biträdande Förskolechef
08-508 09 332
Anna Lund
08-508 09 140
Anna Tedsjö-Unneberg
0850809127
Sanna Svedlind
0850809128
Gunilla Dahl, HR-konsult
08-508 117 38, gunilla.hr.dahl@stockholm.se
Anna Lund, förskolechef
anna.lund@stockholm.se
Outi Rajajärvi
08-508 110 50
Outi Rajajärvi
08-50809050
Moa Sabel
08-50809040

Sammanfattning

Besöksadress

Tulegatan 13
None

Postadress

Tulegatan 13
Stockholm, 10362

Liknande jobb


Legitimerad Förskollärare

Legitimerad Förskollärare

12 april 2021

12 april 2021

12 april 2021