Journalist

Arbetsbeskrivning

Utbildad och erfaren journalist med brett samhällsintresse, samt kunskap om arbetsmarknad och arbetsmarknadsverket. Idérik. Flyhänt stilist och fotokunnig. Självständig och ansvarstagande men ändå kunna arbeta i grupp
Här får du en hint om vad som gäller för jobbet:
Arbetet som yrkesinformatör innebär att hålla ett stort antal objektiva yrkesbeskrivningar på webben (ams.se , Yrken A-Ö), i gott och aktuellt skick. Det betyder omfattande kontakter med personer på fackföreningar, företag och företagar/branschorganisationer. Det innebär också att värdera om ett yrke blivit obsolet och skall tas bort, om ett annat yrke är under tillväxt och därför bör bli föremål för presentation på Yrken A-Ö. I arbetet ingår också att genomföra intervjuer med yrkesutövare. Dessa intervjuer länkas det sedan till från respektive yrke i A-Ö. Vissa intervjuer tas också med i trycksaken Yrkesjournalen som kommer ut ett antal ggr per år som bilaga till tidningen Arbetsmarknaden. Texterna skrivs in via PC och erfarenheter av arbete i det mediet är nödvändigt. Den person vi söker ska också räkna med att bli engagerad i olika projekt- och arbetsgrupper inom Ams Förmedlingsenhet.

Vad vi vill ha är en person med gott humör, tillräckligt hyfsat omdöme och personlig mognad för att klara av att finna sin plats sig i en arbetsgrupp. Ska vi ha någon nytta av personen bör hon /han kunna få saker ur händerna med viss fermitet. På ett eller annat sätt måste denna person dels ha lärt sig att själv skriva en god och ledig svenska (ungefär som jag hehe) och att dels att bedöma vad andra skrivit. Här på Ams brukar man också ha en fäbless för välutbildat folk. Så det är bra (från arbetsgivarens sida sannolikt ett krav) om vederbörande har skaffat sig en utbildning som journalist/informatör. Ännu bättre, och troligtvis nödvändigt, är det om det dessutom finns en erfarenhet av att jobba som informatör/reporter/journalist. Finns det annan arbetslivserfarenhet, gärna så bred och varierande som möjligt, så smakar det mumma.

Robban, det är kompetensen och personligheten vi är ute efter. Men kan vi dessutom uppfylla de politiska målen, typ etnisk minoritet med handikapp eller något åt det hållet vore det alldeles perfekt.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010