Junior universitetslektor i handikappvetenskap

Arbetsbeskrivning

Vid Linköpings universitet har vi för vana att tänka nytt. Att ständigt utmana oss själva har varit vår starkaste drivkraft sedan starten 1975. Om du också drivs av att söka svar bortom traditionerna och över ämnesgränserna erbjuder vi dig arbete på vårt universitet. Tillsammans kan vi hitta lösningar till samtidens utmaningar.

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: www.liu.se/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Junior universitetslektor i handikappvetenskap
med placering vid institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete samt administrativt arbete.  Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som junior universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Behörighet
Behörig att anställas som junior universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har en dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast förekomma i fråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

I första hand ska den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan dock doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Tillsättningsprogram
Till ledning vid bedömning av de sökande till den aktuella anställningen har fastställts ett tillsättningsprogram. I detta program framgår:

Anställningen omfattar forskning inom kognitiv hörselvetenskap och undervisning inom avdelningens kurser i handikappvetenskap, kvantitativ metod och kognitiv psykologi. Undervisningen sker främst genom föreläsningar seminarier och handledning. Innehavaren förutsätts också bidra till utvecklingen av forskningen inom kognitiv hörselvetenskap.

Innehavaren av den aktuella anställningen ska ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom kognitiv hörselvetenskap. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet som berör den roll som exekutiva och arbetsminnesfunktioner spelar vid taluppfattning och talförståelse under svåra lyssningssituationer är särskilt meriterande. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet från användning av internet-baserad intervention och forskningsmetod är meriterande. Dokumenterad skicklighet i kvantitativ metod är också meriterande. Innehavaren ska ha dokumenterad pedagogisk skicklighet inom minst ett av följande områden: handikappvetenskap, kvantitativ metod och kognitiv psykologi. Dokumenterad skicklighet i användning av olika undervisningsformer är meriterande.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se/jobba/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner  

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 26 mars 2015. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

 Läs hela annonsen på LiU:s hemsida, www.liu.se/jobba


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet LINKÖPING
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 5 mars 2015

Liknande jobb


Biträdande universitetslektor i Riskhantering

Biträdande universitetslektor i Riskhantering

28 september 2021

Lektor i idéhistoria

Lektor i idéhistoria

27 september 2021