Jurist med inriktning mot upphandling och avtal

Arbetsbeskrivning

Rektors kansli är en sektion med fem anställda inom förvaltningen på Mälardalens högskola. Kansliets övergripande syfte är att tillhandahålla administrativt och juridiskt stöd till i första hand rektor, prorektor och förvaltningschef men sektionen ger även juridiskt stöd till högskolans övriga verksamhet.

Vid kansliet arbetar idag kanslichef, rektors sekreterare, huvudregistrator, högskolejurist och en administrativ handläggare. Högskolejuristen arbetar i huvudsak med högskolerätt, personuppgiftslagen, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, olika utredningsärenden, avtalsgranskning samt som föredragande åt högskolans disciplinnämnd. Mot bakgrund av att avtalshanteringen inom högskolan ökat i antal och komplexitet behöver högskolan utöka med ytterligare en jurist? med fokus på avtalshantering och upphandlingsjuridik.

Arbetsuppgifter
Vid högskolan ingås ett stort antal avtal med det privata näringslivet och med olika offentliga aktörer. Avtalen avser bland annat samarbeten inom högskolans nationella och internationella forskningsprojekt, köp av tjänst eller varor som resultat av högskolans upphandlingar, uppdragsavtal inom forskning och utbildning, utbytesavtal med internationella lärosäten eller samverkansavtal med det omgivande samhället. Dina arbetsuppgifter kommer i stor utsträckning vara koncentrerade kring högskolans avtalshantering där du med hög kvalitet och i enlighet med de regelverk som omger högskolans verksamhet upprättar eller granskar avtal. Du kommer vidare att arbeta övergripande och förebyggande genom att kontinuerligt skapa avtalsmallar och lämpliga rutiner för avtalshantering, utbilda högskolans anställda i frågor relaterade till avtalen och i övrigt säkerställa en väl fungerande och rättssäker fungerande avtalshantering vid högskolan.
Som stöd i upphandlingsjuridik kommer du att arbeta nära högskolans upphandlingsfunktion, vilken är placerad vid Ekonomisektionen. Du förväntas även att vid behov delta och utgöra stöd i övriga rättsområden tillsammans med nuvarande högskolejurist.

I rollen kommer du att vara rådgivande i ärenden där beslut fattas av ledningsfunktioner.

Anställningen är tillsvidare som inleds med sex månaders provanställning.

Kvalifikationer
Du ska ha en jur.kand. samt arbetserfarenhet av upphandlingsjuridik och avtalshantering. Dessutom ska du ha en god förmåga att uttrycka dig i skrift och tal, så väl på svenska som engelska. Du ska vara skicklig på att förmedla din kunskap till högskolans anställda, vara lyhörd och ha en mycket god förmåga att samarbeta. Då arbetet vid Rektors kansli i hög grad kräver självständighet är det viktigt att du har lätt för att ta egna initiativ och är drivande i ditt arbete.
Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande
Erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn, särskilt inom högskolesektorn.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Mälardalens högskola VÄSTERÅS
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Publicerat: 12 maj 2014

Liknande jobb


Erfaren jurist inom e-förvaltning, flexibel arbetsort

Erfaren jurist inom e-förvaltning, flexibel arbetsort

24 november 2020

24 november 2020

23 november 2020

20 november 2020