Jurist till Förskoleavdelningen

Jurist till Förskoleavdelningen

Arbetsbeskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Vill du vara med och påverka och bidra till en förskola med hög kvalitet för alla barn i Stockholm? Det händer mycket inom skollagstiftning just nu.

Stockholms stads förskoleavdelning, en del av utbildningsförvaltningen, utvecklas kontinuerligt för att vara väl anpassad till de krav som lagstiftningen ställer. Nu söker vi dig som vill utveckla förskolan utifrån följande:

- ­I Stockholm får alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar sina rättigheter tillgodosedda och har möjlighet att forma samhället och sina egna liv.
- Förskolor i Stockholm erbjuder alla barn en likvärdig förskola med hög kvalitet och en trygg omsorg i god miljö.
- Aktörer som bedriver förskola i Stockholm tar ansvar för den utbildning som bedrivs och har en långsiktig plan för sin verksamhet. Oseriösa aktörer ska inte verka inom välfärdssektorn.

Förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen består av Myndighetsenheten och Enheten för stadsövergripande förskolefrågor (SÖF). Myndighetsenhetens uppdrag är att ge tillstånd till och utöva tillsyn över fristående huvudmän som bedriver förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Enheten hanterar även ansökningar om ersättningar och bidrag. SÖF samordnar stadsövergripande förskolefrågor via olika samverkansforum och kommunikationskanaler samt genom att följa upp kvaliteten i stadens kommunala förskolor. På förskoleavdelningen är vi ca 30 medarbetare. Vi sitter centralt på Hantverkargatan på Kungsholmen.

Din roll

Som jurist på Förskoleavdelningen kommer du att ha ett nära samarbete med engagerade kollegor. Du kommer arbeta tillsammans med två andra jurister och ha kontakt med alla funktioner på avdelningen samt enhetschef och avdelningschef. Du kommer även att ha kontakt med andra funktioner inom Stockholms stad liksom med externa aktörer. Ditt arbete kommer att vara varierat med en stor bredd av frågor som rör tillstånd och tillsyn av förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. I rollen ingår att vara ett stöd i bland annat tillsynsutredningar och ibland också medverka i utredningarna. Vidare kommer du att hantera förvaltningsrättsliga frågor, ge råd inom området skoljuridik liksom stödja och vid behov medverka vid utlämnande av handlingar.  

Vem är du?

Vi söker dig som vill bidra till att alla barn i Stockholm erbjuds förskola och pedagogisk omsorg av god kvalitet. Du vill bidra till att enbart seriösa huvudmän bedriver utbildning inom staden. Vi söker dig med hög integritet och analytisk förmåga och som arbetar noggrant och strukturerat. Du är nyfiken, engagerad och tycker det är roligt att arbeta utvecklingsinriktat och med kvalificerat utredningsarbete. Din kommunikativa förmåga är en styrka och vi ser gärna att du gillar kombinationen av att arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Du har:

- juridisk examen

För rollen är det meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete med skoljuridik och/eller barnrätt och/eller offentlighets- och sekretesslagen
- erfarenhet av ekonomisk granskning/vandelsprövning av fysisk/juridisk person
- erfarenhet inom förvaltningsprocess
- erfarenhet av att skriva beslut, remissvar eller olika typer av tjänsteutlåtanden.

Hos oss får du

Arbeta tillsammans med kollegor som har ett starkt fokus på barnens rätt i förskolor och bidra till ett ännu starkare Stockholm. Det finns möjlighet till friskvård under arbetstid och ett flexibelt förhållningssätt till kontors- och hemarbete.

Varmt välkommen med din ansökan!

I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid ovanstående kompetenser, personlig lämplighet samt engagemang för tjänsten.

Utbildningsförvaltningen som arbetsplats

Utbildningsförvaltningen är Sveriges största förvaltning med drygt 15 000 anställda. Utbildningsförvaltningen har som huvuduppgift att tillhandahålla en förskola och skola, oavsett huvudman, till stadens barn och ungdomar, driva grundskola, grundsärskola inklusive förskoleklass och fritidshem i kommunal regi samt driva gymnasieskola och gymnasiesärskola i kommunal regi.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


12 september 2022