Jurist - vikariat

Jurist - vikariat

Arbetsbeskrivning

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor, möjlighet till distansarbete och hälsofrämjande aktiviteter.

Som medarbetare vid Länsstyrelsens rättsenhet får du en bred insyn i många av samhällets olika rättsområden. Enhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är att bereda och besluta i ett stort antal allmänna förvaltningsärenden. En del av de uppgifterna består i tillsyn, kontroll och tillståndsgivning i en mängd olika områden. Inom området tillstånd och tillsyn handlar det bland annat om bevakningsföretag, överförmyndare, stiftelser, medborgarskap och begravningsfrågor. Vi arbetar också med andra typer av förvaltningsärenden så som trafikföreskrifter. Enheten bereder och beslutar också i överklagningsärenden inom olika rättsområden, bland annat enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Enheten ansvarar även för det arbete som åligger länsstyrelsen som valmyndighet. En viktig del av enhetens arbete är att bistå, såväl informellt som formellt, med juridisk rådgivning i andra enheters ärenden. Enheten bedriver även viss utbildningsverksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Är du intresserad och kunnig inom allmän förvaltningsrätt?
Vi söker nu 1-2 nya kollegor för tidsbegränsade anställningar.

Du kommer i huvudsak att arbeta med allmän förvaltningsrätt och med juridiska frågor inom ramen för våra olika tillstånds och tillsynsområden som tex bevakningsföretag, överförmyndare, stiftelser, medborgarskap och begravningsfrågor. Det innebär bland annat att bereda och besluta i en rad olika ärenden. I arbetet kan även ingå att pröva behov av trafikföreskrifter och olika typer av förordnanden. Ansvarsområdet omfattar även prövning av överklagade beslut hänförliga till bland annat samfälligheter och viltvårdsområden. Du kan även komma att arbete med prövning av överklagande av kommunala beslut enligt plan och bygglagen samt miljöbalken.

Att ge råd och stöd i juridiska frågor internt samt delta i utarbetande av remissvar till regeringen är också delar som kan komma att ingå i dina arbetsuppgifter.

Resor förekommer i tjänsten.

Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsen uppdrag och din kompetens kan även arbete inom andra delar av enhetens område bli aktuellt. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• examen från juristprogrammet/jur.kand. eller magisterexamen i rättsvetenskap,
• erfarenhet av arbete med juridiska frågor,
• god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt och göra presentationer både muntligt och skriftligt på svenska.

Det en fördel om du har:
• erfarenhet av att arbeta med förvaltningsrätt vid domstol, myndighet eller kommun,
• erfarenhet av myndighetsutövning,
• tingsmeritering,
• erfarenhet av juridiskt arbete kopplat till plan- och bygglagen och/eller miljöbalken.

Som person är du noggrann och har förmåga att utreda och analysera rättsliga frågeställningar. Du kan växla mellan arbetsuppgifter och har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer samtidigt som du har hög integritet.

Ett intresse för miljö- och samhällsutvecklingsfrågor bidrar till att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt, då sambanden mellan dessa frågor är centrala för vårt arbete.

Arbetsprov kan bli aktuellt för dig som kallas till intervju. Vi tillämpar löpande urval i den här rekryteringen och planerar att genomföra intervjuer under vecka 51.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. .

ÖVRIGT
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla. Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Praktikplats till juriststudent

Praktikplats till juriststudent

6 februari 2023