Jurist/Personuppgiftsombud

Arbetsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering.

Juridiska enheten ingår i stadskontoret och sorterar under förvaltningsavdelningen. Enheten är ett serviceorgan inom det juridiska området till kommunens nämnder, förvaltningar och bolag. Enheten handlägger frågor av både förvaltningsrättslig och civilrättslig karaktär inom flertalet rättsområden. Vid enheten arbetar sju jurister och leds av en chefsjurist. Till enheten hör kommunens personuppgiftsombud.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att vara personuppgiftsombud åt stadens nämnder och bolag. I uppdraget ligger att fullgöra de uppgifter som tillkommer ombudet enligt personuppgiftslagen. Detta innebär att du har en självständig tillsynsroll i förhållande till förvaltningarna. Uppdraget utförs till stor del genom den rådgivande och stödjande roll du har som ombud, vilket är en förutsättning för att förvaltningarna i egenskap av personuppgiftsansvariga ska kunna behandla personuppgifter på ett lagligt sätt.

Arbetet innebär många kontakter med tjänstepersoner på förvaltningarna som behöver stöd i att hitta metoder och arbetssätt som tillgodoser lagens krav. Den digitala utvecklingen har ökat användandet av molntjänster och andra digitala verktyg, varför det ofta handlar om att hitta och formulera juridiskt hållbara lösningar vid användandet av dessa tjänster. Avtalsgranskning på både svenska och engelska förekommer. Kontakter med Datainspektionen, andra myndigheter och domstolar kan bli aktuellt.

Den nya dataskyddsförordningen kommer att bli svensk lag inom två år. Din tjänst kommer då att övergå till att bli uppgiftsskyddsombud åt stadens nämnder och bolag, vilket innebär ett utökat ansvar i förhållande till de uppgifter som idag åligger ett personuppgiftsombud. Du ska vara beredd att axla rollen som uppgiftsskyddsombud och kommer också att vara huvudansvarig för och drivande i processen med att anpassa stadens verksamheter till de nya kraven som ställs i dataskyddsförordningen.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha jur. kand. eller motsvarande högskoleutbildning inom det juridiska området. Särskilt meriterande är goda kunskaper i personuppgiftslagstiftningen och angränsande rättsområden samt praktisk erfarenhet från att ha arbetat med dessa frågor. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. God analytisk förmåga och erfarenhet från kvalificerat juridiskt arbete värdesätts. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har lätt att nå fram till och samarbeta med olika yrkeskategorier på ett konstruktivt och förtroendeingivande sätt och du har en utpräglad serviceinriktad attityd. Du är noggrann, lyhörd och flexibel och har god förmåga att arbeta självständigt, men även i samverkan med andra. Vi tror att du har förmåga och drivkraft att implementera dataskyddsförordningen i verksamheten.

ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Chefsjurist Tomas Bärring
040-341051
Stadsjurist Maria Engleson
040-341024

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Malmö stad, Juridisk enhet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
  • Publicerat: 3 augusti 2016

Besöksadress

20580
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


Förste stadsjurist

Förste stadsjurist

16 september 2020

Stadsjurist

Stadsjurist

14 september 2020

Stadsjurist

Stadsjurist

7 juli 2020

3 juli 2020