Kansli- och utredningschef

Arbetsbeskrivning

Värmdö kommun är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Den höga tillväxttakten leder till ett kontinuerligt utvecklingsbehov av den kommunala verksamheten. För alla som arbetar vid kommunen är detta både inspirerande och utmanande. Värmdö består av såväl glesbygd som expansiva tätorter och den stora utmaningen ligger i att bedriva verksamhet med god service av hög kvalitet till alla medborgare i hela kommunen. Värmdös kommunkoncern består av en samlad förvaltning med totalt cirka 3 000 anställda och fem helägda aktiebolag. Förvaltningen är indelad i beställar- och myndighetskontor, produktionskontor samt ledningsstab med administrativa stödfunktioner. Kansli- och utredningsavdelningen ansvarar för ärendeberedningsprocess och administration med särskild inriktning på kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Vidare är avdelningens uppdrag att ansvara för diarieföring och arkivfrågor inom hela förvaltningen samt för verksamhetsövergripande utredningar. Avdelningen fungerar också som expertorgan inom det kommunaljuridiska området. Arbetet sker ofta i projektform och aktuella frågor är bland annat att utveckla en digitaliserad ärendehantering och kommunens övergripande kvalitetssystem. Ditt uppdrag som kansli- och utredningschef blir att fortsätta driva utvecklingen av avdelningens ansvarsområden. Målet är en professionell, rättssäker och effektiv verksamhet. Du är en inspiratör för dina medarbetare, för de förtroendevalda och för chefer i organisationen. En av dina viktigaste uppgifter blir att på ledningsnivå arbeta för att beslut fattas som möjliggör kontinuerliga förbättringar i hela förvaltningen och i de kommunala bolagen. Det är därför viktigt att du har en mycket god kommunikativ förmåga och mycket god förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Du har personal-, budget och arbetsmiljöansvar för 10 kunniga och engagerade medarbetare. I ditt ledarskap behöver du ha ett coachande förhållningssätt men också kunna bidra med sakkunskap inom ansvarsområdet. Är du dessutom prestigelös och har lätt för skratt passar du bra hos oss. Kansli- och utredningschefen ingår i förvaltningens ledningsgrupp och din närmaste chef är kommundirektören. Vi söker dig som: - har erfarenhet av ledarskap i en politiskt styrd organisation. - har erfarenhet av nämnds- och styrelseadministration. - har relevant akademisk examen med fördel med juridik. - är genuint intresserad av politik och samhällsutveckling. - uttrycker dig mycket väl i tal och skrift. - är en duktig organisatör med erfarenhet av att utveckla administrativa processer. - är en strateg med helhetsperspektiv som ser sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser. - är utvecklingsorienterad och ser möjligheter i förändringar. - är analytisk och har god samarbetsförmåga. - har mycket god förmåga att bygga förtroendefulla relationer. - kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och säkerställer att budskap når fram. - är en coachande ledare som motiverar och förser andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. - hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt och kan fatta svåra beslut. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna kvinnliga sökande, och sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. Anställningen avser en tillsvidaretjänst på heltid, med tillträde snarast.

Sammanfattning

Liknande jobb


Sjöbo kommun söker en Kanslichef med naturlig servicevilja

Sjöbo kommun söker en Kanslichef med naturlig servicevilja

22 juni 2020

Kanslichef

Kanslichef

16 juni 2020

Kanslichef

Kanslichef

25 maj 2020

Kanslichef

Kanslichef

25 maj 2020