Kategoriledare IT till Inköpsavdelningen i samarbete med VO IT

Kategoriledare IT till Inköpsavdelningen i samarbete med VO IT

Arbetsbeskrivning

Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem?
Enhetens uppdrag

Inköpsavdelningen har ett centralt ansvar för anskaffning, utveckling och förvaltning av våra avtal.

Vi ansvarar för samtliga upphandlingar samt det kategoristyrda arbetssättet inom myndigheten där alla inköp och kostnader är strukturerade under inköpskategorier. Totalt består Inköpsavdelningen av ca 80 medarbetare. Den totala omsättningen i myndigheten på anskaffningar av varor och tjänster uppgår i dagsläget årligen till ca 8 miljarder kronor. 

Vi rekryterar nu en Kategoriledare inom Affärsområde IT och Förvaltning, med ansvar för de inköpskategorier som ligger inom IT-området.

Arbetsförmedlingen genomgår just nu en stor strukturell förändring. Centralt i denna är att digitalisera vår verksamhet samt att förbereda myndigheten inför att Fristående aktörer framöver ska vara huvudsakliga utförare. VO IT och Inköpsavdelningen befinner sig därför i ett expansivt skede för att bättre matcha det etablerade produkt- och kategoribaserade arbetssätt som myndigheten sedan många år använder. I takt med Arbetsförmedlingens digitalisering och satsning på att bli Sveriges modernaste myndighet, bygger vi upp en allt starkare intern kompetens inom Kategoristyrning. 

IT och Inköpsavdelningen finns på flera orter i Sverige. Vi arbetar tvärfunktionellt och utvecklar och levererar modern teknisk utrustning och lösningar till våra medarbetare och våra kunder. Vi arbetar kategoristyrt i nära kontakt med användarna och produktansvariga för att få en modern plattform.
Arbete med ny teknik, AI och robot är en del av vår vardag.
Vi lär oss genom att prova oss fram, där vi respekterar och lyfter varandra på vår gemensamma väg i reformeringen.

Kategoristyrning 2.0 ger oss bättre förutsättningar att driva disruptiva och innovativa förändringar, vilket är viktigt för oss på Arbetsförmedlingen och för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. För att lyckas behöver vi en blandning av seniora och juniora förmågor. Vi ser därför att det kategoriteam som du förväntas leda består av en väl sammansatt grupp som lyssnar och lär av varandra.
Just nu arbetar vi med tre underkategorier Infrastruktur, Licens samt Innovation och Utvecklingstjänster. Vi ser rollen som kategoriledare som en naturlig del i det gemensamma arbetet mellan IT och Inköp.

Förmodligen arbetar du i dag som t.ex.  Market manager, Vendor manager, Contract manager, Bid Manager, IT-upphandling, kategoriledning eller liknande, i en ledande eller delansvarig roll.

Kategoristyrningen bedrivs i grunden enligt en befintlig och etablerad process. Det operativa arbetet är virtuellt och tvärfunktionellt och bygger på samarbete och kompetenskomplement där Innovationsförmågan kommer vara en möjliggörare.
Fokus för arbetet är stötta IT med Marknadskunskap, Innovation, Governence struktur, Leverantörsuppföljning, avtalsförståelse och beställarkompetens genom det tvärfunktionella samarbetet.

Dina arbetsuppgifter

För att lyckas i rollen är du nyfiken och har lätt att lära dig nya saker inom relevanta fokusområden, nyttor och mål.
Våra leveranser skall kunna mätas och relateras till Verksamhets mål, God förvaltning och Tidsbesparing.

Du kommer i din funktion att driva och vara delaktig i flera av våra projekt och aktiviteter. Du och teamen använder agila arbetssätt för att gemensamt prioritera och stötta varandra i enligt med mål och nyckelresultat för perioden. I din funktion arbetar du nära produktansvariga, samt våra interna intressenter där sättet att kommunicera blir nyckeln.

Du kommer också ges tid och utrymme till att lyfta och driva förbättringar och kreativa förändringar, genom t.ex. nytt sätt att arbeta inom teamen, eller nya verktyg för bättre projekt.

Kvalifikationer

- Relevant högskoleexamen om minst 120p eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
- Minst fem år inom IT-området. Där du dokumenterat ska ha haft en ledande alt delansvarig roll.
- Du har goda kunskaper inom Agila metodiker som t.ex. Kanban och Scrum.
- Du har goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift

Du är/har:

- Analytisk: förmåga att snabbt sätta sig in i nya problemfrågeställningar och att strukturera ett komplext material
- Initiativtagande: du navigerar i en målstyrd verksamhet och tar eget ansvar och fokuserar på att finna lösningar
- Entreprenöriell och kreativ: konstruktiv och förmåga att finna lösningar
- Lagspelare: kunna samarbeta prestigelöst med olika personer och grupperingar.
- Pedagogisk: att kunna målgruppsanpassa och kommunicera på ett effektivt och engagerande sätt.
- Flexibel: möjlighet att ställa om fokus beroende på nya prioriteringar och tänka nytt där det behövs.
- Affärsmässig och förtroendeingivande: Ser och tänker helhet i vardagen.
- Du har goda generella IT-kunskaper, gärna inom utveckling och mjukvara så som licens/tjänstehantering men även hårdvara, alternativt arbetat med upphandling av IT.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning (6 månaders provanställning) med placering på vårt huvudkontor i Solna alternativt Östersund. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Det förekommer arbete med säkerhetsklassad information, anställning förutsätter därför inplacering i säkerhetsklass samt att du är svensk medborgare.

Ansökan

Välkommen med din ansökan, vilken ska vara inkommen senast den 18 maj 2021.
Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Bifoga ett CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. 

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Sammanfattning

Liknande jobb


22 juli 2021

Project Manager

Project Manager

20 juli 2021

DevOps Engineer

DevOps Engineer

19 juli 2021

19 juli 2021