Kom och jobba med oss på Familjeenheten Östermalm!

Kom och jobba med oss på Familjeenheten Östermalm!

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Välkommen till familjeenheten

Enheten består av en mottagningsgrupp-, utredningsgrupp för barn- och ungdom, familjerätts, familjevård/kontaktverksamhet samt öppenvårds-/familjeteam.

På familjeenheten är vi totalt cirka 30 medarbetare inklusive chefer. Enheten leds av en enhetschef och tre biträdande enhetschefer.

För att möta en växande stadsdel och verksamhetens behov kommer utredargruppen att utökas med en tjänst och delas in i en barn- och ungdomsgrupp 0-11, respektive 12-19 år. Grupperna kommer att ha ett nära samarbete med varandra och arbetsledas av samma chef. Du kommer tillsammans med dina kollegor vara med och skapa teamet, och utforma arbetssätt som främjar intern och extern samverkan och ger ett gott bemötande till de familjer vi kommer i kontakt med.

Vi behöver nu rekrytera två nya socialsekreterare, en för tillsvidareanställning i ungdomsgruppen och en för ett föräldravikariat i barngruppen med varaktighet till och med 2022-08-31, med möjlighet till förlängning. Vi söker er som vill vara med och driva, utveckla och kvalitetssäkra arbetet inom vår verksamhet.

Vi erbjuder dig

Inom enheten finns goda möjligheter till kunskapsutbyte och samverkan med ett stort antal kollegor. Vi värnar om kontinuerlig kompetensutveckling och olika vidareutbildningar erbjuds ofta utifrån verksamhetens behov. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära erfarna kollegor och tillgängliga chefer. Familjeenheten sitter tillsammans i nya fräscha lokaler i kvarteret Garnisonen på Östermalm.

Arbetsbeskrivning

Din roll som socialsekreterare i utredningsgruppen är dina främsta arbetsuppgifter att utifrån BBiC utreda barn/ungas behov av skydd och stöd, samt följa upp insatser enligt SoL och LVU. Inom ramen för utredningsarbetet bedrivs förändringsarbete för familjer med barn och ungdomar. Du arbetar med att mobilisera och involvera barnet/den unges nätverk för att tillsammans med dem hitta lösningar på svårigheter i hemmiljön. I ditt arbete utgår du från en evidensbaserad praktik och du arbetar aktivt för att göra barnet delaktig i processen.

Du har i ditt arbete kontinuerligt stöd av biträdande enhetschef, metodstödjare och dina kollegor, dessutom har vi regelbundna gruppmöten samt intern och extern ärendehandledning. Arbetet förutsätter en god samverkan med övriga grupper inom den egna verksamheten men även med externa aktörer så som förskolor/skolor, polis, åklagare, BUP, Barnahus och Framtid Stockholm.

Kvalifikationer

Du har socionomexamen samt minst ett års erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom barn- och ungdom.

Vi söker dig som arbetar med barnet/ungdomen i fokus och har idéer och tar initiativ kring hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för våra klienter. Då arbetet bygger på teamarbete är det viktigt att du uppskattar samarbete och vill bidra till arbetsgemenskap. Du tar ansvar för att driva arbetet framåt och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Som person är du prestigelös och nyfiken, lyhörd och utrustad med en förmåga att vara lugn i krävande situationer.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Familjebehandlare, 2 tjänster tillsvidare

Familjebehandlare, 2 tjänster tillsvidare

14 januari 2022