Kommunjurist

Kommunjurist

Arbetsbeskrivning

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Vår vision är att blir en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Alla våra medarbetare är viktiga samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge där natur, teknik och god service samspelar. I kommunens varumärkesplattform slås fyra kärnvärden fast: mod, omtänksamhet, driv och
mångfald.Om arbetsplatsen
Avdelningen för service och administration består av sju sektioner: stab för service- och administration, administrativa sektionen, internservice, näringslivssektionen, kommunikationssektionen, servicecenter och trygghets- och säkerhetssektionen. Kommunjuristerna är organisatoriskt knutna till avdelningen för service och administration och är direkt underställda avdelningschefen, tillika biträdande kommundirektören.

För att hantera ansvaret för de juridiska frågorna finns i dagsläget två kommunjurister med klassiska kommunjuristuppdrag.-

Om rollen
Ditt uppdrag som kommunjurist innebär att ge juridisk rådgivning till kommunens tjänstemän och förtroendevalda inom de olika rättsområden som de kommunala verksamheterna omfattar, huvudsakligen kommunalrätt och allmän förvaltningsrätt.

Det innebär att uppdraget är både brett och komplext då du som kommunjurist kommer att vara spetskompetens inom ett flertal olika rättsområden. Vid behov ingår även att kunna företräda kommunen i domstol. Uppdraget innebär även tolkning av kommunens egna reglementen och delegationsordningar. I uppdraget som kommunjurist ingår också ett ansvar för att utbilda och utveckla verksamheternas juridiska kompetens inom respektive områden - hjälp till självhjälp.

Dina uppdrag får du via de centrala avdelningarna som lyder under kommunstyrelsen, förvaltningarna eller direkt från de politiska nämnderna, vilket innebär att vi förväntar oss att du har en förmåga att i ditt uppdrag guida dina "kunder" till kloka beslut.


Kvalifikationer
Vi vill att du har juristexamen samt minst ett års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom en politiskt styrd organisation. Det är även meriterande om du har arbetat som kommunjurist. Du har minst tio års erfarenhet av självständigt kvalificerat arbete inom en politiskt styrd organisation.
Du har mycket goda kunskaper i kommunal- och förvaltningsrätt. Kunskap om lagstiftning inom skola, socialtjänst, fastighetsrätt, avtalsrätt (tolka avtal), upphandling, samt frågor gällande tolkningar av interna regelverk m.m.

Vi vill också att du har erfarenhet av att arbeta i en verksamhet där förändring är en del av vardagen, där du själv är delaktig i att utveckla din roll utifrån verksamhetens behov.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga i rollen som kommunjurist. Arbetet spänner över
flera juridiska områden och din förmåga att snabbt sätta dig in i olika juridiska frågeställningar av skiftande karaktär, utan att ge avkall på professionalitet och noggrannhet, är central. Du tycker om och har förmåga att hantera det breda juridiska uppdraget som rollen innebär.
Du är en mycket god kommunikatör, är lösningsfokuserad och har förmåga att anpassa ditt budskap efter mottagaren. Du har en mycket hög samarbetsförmåga samt har även en mycket god förmåga att hantera komplexa ärenden under hög tidspress.
Vi ser fram emot att arbeta med dig som kan skapa och bevara goda relationer både internt och externt och som har en hög grad av integritet.

Välkommen med din ansökan senast den 2021-09-24

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner


Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Huddinge kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 14 september 2021
  • Ansök senast: 24 september 2021

Liknande jobb


Jurist till Överförmyndare i samverkan

Jurist till Överförmyndare i samverkan

25 oktober 2021

19 oktober 2021

Kommunjurist vikariat

Kommunjurist vikariat

15 oktober 2021

14 oktober 2021