Konsumentrådgivare

Arbetsbeskrivning

Stockholms Stad Rinkeby-Kista SDF Medborgarkontoret Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare.Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030.Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre.Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass.Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med många möjligheter.Stockholms stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.Vi söker en konsumentrådgivare till medborgarkontoret i Rinkeby med annex i Husby.På medborgarkontoret arbetar elva personer med samhällsvägledning, konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt boutredningar.Vi har cirka 300 personer som besöker oss varje dag.Majoriten av besökarna är utomnordiska medborgare vars inflytande och insyn i det svenska samhället är liten.Många besökare har också brister i det svenska språket. Medborgarkontorets främsta uppgift är att höja servicenivån till medborgarna, öka tillgängligheten och befrämja den lokala demokratin.1 plats(er).Du skall tillhandahålla kvalificerad direktrådgivning inom konsumenträttens samtliga områden från grundläggande konsumenträttigheter till avtalsrättsliga frågor avseende köprätt, tjänsterätt och avtalsrättsvillkor.Du kommer att svara för skriftlig information och tillhandahålla medling i konsumentjuridiska tvister.Du ska även svara för förebyggande information och rådgivning samt vara behjälplig vid boutredningar.Du har - en juridisk examen - god svenska i tal och skrift - pedagogisk förmåga - arbetslivserfarenhet Löneform: Månadslön.Anställningsform: Tillsvidare.Erfarenhet: Erfarenhet krävs.Vi ser gärna att du har erfarenhet av kvalificerad konsumentrådgivning och direktrådgivning.Du är väl insatt i lagstiftning och rättspraxis inom konsumenträtten samt uppdaterad inom avtals-, boende-, familje-, offentlig-, förvaltnings- och socialrätten.Varaktighet: Tillsvidare.Tjänsten tillsätts under förutsättnig att erfoderliga beslut tas.Tillträde enligt överenskommelse.

Sammanfattning

Liknande jobb


Konsumentrådgivare

24 juni 2010

Konsumentvägledare/Konsumentrådgivare

20 maj 2010

1 april 2020

Konsumentvägledare

5 november 2010