Kriminalvården söker lärare

Arbetsbeskrivning

ARBETS- OCH ARBETSPLATSUPPGIFTER Lärare med gymnasiebehörighet söks till anstalten Storboda för vuxenutbildning för intagna. Verksamhetsområdet Stockholm Nord är en av Kriminalvårdens 58 verksamhetsområden. Vo Stockholm Nord består av anstalterna Täby och Storboda. Anstalten Storboda är en sluten kriminalvårdsanstalt med 109 platser. Anstalten ligger i Rosersberg, mellan Upplands Väsby och Märsta i Sigtuna kommun. Kriminalvårdens klienter skall så långt möjligt ha tillgång till samma slags vuxenutbildning som vuxna i samhället i övrigt. Den utbildningsverksamhet som finns vill kriminalvården nu utveckla och samtidigt verka för bättre kontinuitet och högre kvalitet. Därför samarbetar kriminalvården med Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) och anställer nu lärare vid landets anstalter. Målet är ökad tillgänglighet till vuxenutbildning för kriminalvårdens klienter, genom en organisation med Lärcentrum vid de olika anstalterna och inslag av distansutbildning. KVALIFIKATIONER Lärarna arbetar med att vägleda, handleda och utbilda intagna, både i mindre grupper och enskilt. Planering, viss dokumentation, medverkan i lärarnätverk tillsammans med skolledare, samt samarbete med övrig personal ingår i anställningen Kompetens Till anstalten Storboda söker vi nu 2 lärare som: . har lärarbehörighet på gymnasial nivå, främst inom några av följande ämnesområden: framför allt svenska som andraspråk/sfi, men även spanska, franska och andra främmande språk, engelska, ekonomiska ämnen, matematik, datorämnen och naturvetenskapliga ämnen. Specialpedagogik är av intresse. . har bred pedagogisk erfarenhet, främst av vuxenutbildning . på ett flexibelt sätt kan stödja deltagarnas lärande . har god datorvana och är intresserad av att använda datorn i undervisningen . har intresse för och erfarenhet av att undervisa både på distans och i närmiljö . vill medverka vid utvecklingen av flexibla utbildningsformer med distansinslag . vill medverka till en utvecklad lärarroll för att stödja det flexibla lärandet . har god samarbetsförmåga och förmåga till självständigt arbete . kan och vill arbeta i andra miljöer än traditionell skolmiljö . har förståelse för att utbildningsverksamheten ibland påverkas av säkerhets- eller behandlingsaspekter Då deltagarnas starttid och tempo varierar och studierna sker i små grupper eller enskilt, på plats såväl som på distans för den studerande, och är kopplade till annan verksamhet inom kriminalvården, ställer detta stora krav på flexibilitet och individualisering.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010