Kultursekreterare

Kultursekreterare

Arbetsbeskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 13 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!Kultursekreteraren ska stimulera kulturarbetet lokalt i stadsdelsförvaltningsområdet.

Här ingår att skapa förutsättningar så att förskolan, fritidsverksamheter, äldreomsorg och personer med funktionsnedsättningar kan ta del av kulturella arrangemang och får möjligheter till eget skapande.

Detta innebär bland annat:

• att säkerställa att alla barn och unga i förskolan och på sin fritid, inklusive skollov, får uppleva ett varierat kulturutbud av hög kvalitet och själva får pröva olika uttrycksformer tillsammans med vuxna och på sina egna villkor,
• att säkerställa att personer inom äldreomsorgen får uppleva kultur,
• att vara en länk till de professionella kulturaktörerna och att samarbeta med utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen genom Kulan,
• att informera lokala kulturproducenter om tillgängliga stödformer och ungdomar om Kulturstöd för unga
• att ta vara på, utveckla, kommunicera det lokala kulturutbudet, lokaler och andra gemensamma resurser,
• att besvara skrivelser och förse ledningsgrupp och nämnd med underlag för kvalitativa beslut inom kulturområdet,
• att genomföra kompetenshöjande insatser för personal inom förskolan, fritiden och äldreomsorgen,
• att etablera och samverka genom en lokal kulturgrupp med personal från förskola, bibliotek, kulturskola, parklek, samt fritidsgårdar, annan ungdomsverksamhet och föreningslivet,
• att etablera kulturgrupper med barn respektive ungdomar för att löpande inhämta deras synpunkter och idéer om kulturupplevelser och kulturutbud och
• att samverka med stadens övriga kultursekreterare, för att dra lärdom av varandras erfarenheter.

 
Kvalifikationer
Den som söker bör ha kännedom om resp. erfarenhet av;

• kultur- och ungdomspolitik: t.ex. statliga och kommunala styrdokument, stödsystem, föreningsliv,

• kulturbegreppet: kultur för, med och av barn och unga, kvalitet och mångfald,

• arrangörskap: kommunikation, publikarbete, planering, scenteknik, avtalsskrivning, genomförande,

• produktion och projektarbete: planering, genomförande och

• uppföljning, utvärdering och utveckling: metoder för omvärldsanalys och uppföljning, bl.a. effektmålsdrivet arbete och

• En bred erfarenhet av kulturlivet är av värde.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Kultursamordnare till Båstad

Kultursamordnare till Båstad

26 september 2022

Kultursamordnare

Kultursamordnare

9 september 2022

Vi söker en strategisk Kulturutvecklare!

Vi söker en strategisk Kulturutvecklare!

30 augusti 2022

Kulturproducent

24 augusti 2022