Kurator, Habiliteringscentrum, Lycksele

Kurator, Habiliteringscentrum, Lycksele

Arbetsbeskrivning

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Habiliteringscentrum är en basenhet som består av barn och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering/råd och stöd samt syn- och hörselrehabilitering. Verksamheten ger habilitering/rehabilitering samt rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsenedsättningar och andra stora funktionsnedsättningar som har behov av ett omfattande och tvärprofessionellt stöd.

Habiliteringscentrum är en länsverksamhet med ca 170 medarbetare och arbetsplatser i Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå och Umeå. Vår uppgift är att bidra till god hälsa och bästa möjliga funktionsförmåga samt goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet för de barn, ungdomar och vuxna vi möter. Arbetet är tvärprofessionellt och bedrivs i team/arbetslag.

Habiliteringscentrum i södra Lappland består av barn- och ungdomshabiliteringen och vuxenhabilitering/råd och stöd. I arbetslaget ingår arbetsterapeuter, fysioterapeut, kuratorer, psykologer, logoped, specialpedagog och läkare.

Vi söker nu en kurator till barn- och ungdomshabiliteringen.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med barn, ungdomar och föräldrar. Hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du bidrar med din psykosociala kompetens och kunskap till arbetslaget. Du ger psykosocialt stöd, rådgivning och information till barn, ungdomar och deras familjer enskilt eller i grupp. Du kommer företrädelsevis att arbeta med ungdomar. Samhällsinformation och stöd i förutsättningar inför vuxenlivet ingår i arbetsuppgifterna.

Arbetet sker ofta i ungdomens närmiljö genom konsultativa insatser med utgångspunkt från funktionsnedsättningen. I arbetsuppgifterna ingår även att samverka med ungdomens nätverk exempelvis BUP, psykiatri, socialtjänst, personalgrupper och hälso- och sjukvård. Du planerar och genomför gruppverksamhet.
Du kartlägger och dokumenterar habiliteringsplaner och samordnar insatser från teamet för våra brukare.

Vi arbetar i 7 kommuner i södra Lappland. Resor ingår i arbetet och övernattningar kan bli aktuella. Inom Habiliteringscentrum erbjuder vi yrkesträffar i länet. Vi strävar efter kontinuerlig kompetensutveckling genom kollegialt lärande och utbildning efter behov. Introduktion i arbetet anpassas utifrån sökandes tidigare erfarenheter och kvalifikationer. Vi tillämpar flextid och har friskvård på arbetstid.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
- Är socionom, meriterande är om du också har vidareutbildning i socialt arbete
- Har god kunskap om stora och varaktiga funktionsnedsättningar och om vilka konsekvenser det kan få i människors liv.
- Har god förmåga att förmedla kunskap om konsekvenser som funktionsnedsättningen innebär för den unge, familj och övriga nätverk.
- Har god kunskap om sociallags- och socialförsäkringslagstiftning.
- Har god förmåga att arbeta självständigt såväl som i team samt till samverkan med övriga verksamheter
- Har god planerings- och organisationsförmåga
- Har körkort eftersom arbetet innebär resor i Södra Lappland.
- Har erfarenhet av digitala arbetssätt

Personliga egenskaper som värderas högt är intresse för teamarbete, lyhördhet och respekt inför brukarens behov. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning

ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Region Västerbotten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Kurator

Kurator

14 maj 2021

Kurator, vikariat

Kurator, vikariat

14 maj 2021

12 maj 2021

12 maj 2021