Kvalificerad handläggare

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att of-fensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden som regionalpolitik, näringsliv, miljö- och naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer, bygg- och planfrågor, areella näringar, jämställdhet, socialtjänst m.m. Vår verksamhet sträcker sig från myndighetsut-övning till länsutveckling.

Länsstyrelsen söker en kvalificerad handläggare för arbete med vatten-förvaltning samt bevarande av limniska miljöer
(tillsvidareanställning)

På Miljöenheten arbetar ca 45 personer med natur- och miljöfrågor. Enheten är indelad i tre funktioner: Miljöskydd, som arbetar med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksam-het enligt miljöbalken, Miljöanalys, som arbetar med miljöövervakning, miljömål, åtgärds-program och vattenförvaltning, Naturvård, som arbetar med bildande av naturreservat och andra naturskyddsfrågor inklusive skötsel av skyddade områden.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta inom Miljöanalysfunktionen med olika miljöövervaknings- och åt-gärdsprogram inom vattenförvaltningen (ramdirektivet för vatten) i länet. Du kommer ock-så att delta i arbetet med bevarande av särskilt värdefulla vattenmiljöer. I arbetet ingår oli-ka former av förankring av åtgärdsprogram och samverkan med olika intressenter i länet
bl a kommuner.

Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning inom miljövård med magisterexamen eller kompetens som bedöms som likvärdig. Du har goda kunskaper i biologi och då särskilt limnologi. Du har goda kunskaper om skydd och restaurering av vattenmiljöer. Du har också erfarenhet av utåtriktat informationsarbete.

Du har god datorvana och erfarenhet från arbete i GIS-miljö. Du har ett självständigt ar-betssätt, god analytisk- och organisationsförmåga. Du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Körkort är ett krav.

Arbetsuppgifterna ställer höga krav på samarbetsförmåga och Länsstyrelsen kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper. Erfarenhet av miljöarbete inom statlig eller kommunal myndighet är meriterande.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, flexibel arbetstid och friskvård. Vi satsar på jämställdhet och mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


15 mars 2006

Vårdbiträde

19 juni 2006

Lokalvårdare

29 september 2006