Kvalificerad utredare

Arbetsbeskrivning

Stockholms Stad 720 Vantörs stadsdelsförvaltning Strategi- och planeringsavdelningen Kvalificerad utredare till Vantörs stadsdelsförvaltning, strategi- och planeringsavdelningen Strategi- och planeringsavdelningens ansvarsområden omfattar strategiska frågor, administrativt stöd gentemot nämnd, förvaltningsledning och verksamheter samt eget verksamhetsansvar i form av medborgarkontor och gatu- och parkverksamhet.Anställningen som kvalificerad utredare är direkt underställd avdelningschefen. I tjänsten ingår att arbeta med kvalificerat utredningsarbete med huvudsaklig inriktning mot individ- och familjeomsorg men även arbete med förvaltningsövergripande uppdrag.Vi vill att Du .har erfarenhet av och kan arbeta självständigt med kvalificerat utredningsarbete, .är mycket skicklig i att uttrycka Dig skriftligen och gärna muntligen, .har en adekvat högskoleexamen, .är serviceinriktad och noggrann samt .är väl förtrogen med kommunal förvaltning.Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010