Kvalitetschef

Arbetsbeskrivning

Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med närmare 45 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden.

I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar.

Äldreomsorgsförvaltningen ansvarsområden är:
Myndighetsutövning enligt SoL och LSS
- Äldreomsorg
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning
- Socialpsykiatri
- Hälso- och sjukvård samt primärvårdsrehabilitering inom särskilda boendeformer och daglig verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Nyinrättad tjänst som kvalitetschef inom äldre-och omsorgsförvaltningen. Som kvalitetschef ansvarar du för att bygga upp förvaltningens kvalitetsenhet. Kvalitetsenhetens uppdrag är att säkerställa att förvaltningens vård och omsorg bedrivs systematiskt och strukturerat med ständiga förbättringar för en hög kvalitet som bidrar till att brukare och närstående kan känna trygghet. Du leder förvaltningens kvalitetsteam med ca 5 medarbetare. Teamet ska vara ett nära stöd till förvaltningens chefer och medarbetare i kvalitetsarbetet. Kvalitetschefen ingår i förvaltningens ledningsgrupp och är direkt underställd förvaltningschefen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant universitets-/ högskoleutbildning. Som person är du drivande, målmedveten, modig och uthållig. Du trivs med många kontaktytor och din kommunikation är mycket god. Du har erfarenhet av liknande chefsuppdrag för en kvalitsenhet. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande arbete med fokus på att skapa morgondagens omsorg med utgångspunkt i Sigtuna kommuns värdegrund.

ÖVRIGT
Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid!

Kontaktpersoner på detta företaget

Förvaltningschef Kristina Holmberg
08-591 263 51
Verksamhetschef Birgitta Enblom
08-591 265 59
Kvalitetschef Lena Bjuhr Erngren
08-591 26444
Kvalitetschef Lena Bjuhr Erngren

Kvalitetscontroller Sofia Egerström
070-085 12 17

Sammanfattning

Besöksadress

19585 Märsta
None

Postadress

Södergatan 20
MÄRSTA, 19585

Liknande jobb


16 oktober 2020

16 oktober 2020

14 oktober 2020

Quality Manager Car-O-Liner Sweden

Quality Manager Car-O-Liner Sweden

14 oktober 2020