Kvinnofridsrådgivare till Socialförvaltningen

Arbetsbeskrivning

I Falu kommun är vi 4 300 anställda. Vi har över 220 olika yrken och här finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi är till nytta för kommuninvånarna varje dag och gör skillnad i samhället. Vi har jobb som märks.

Socialförvaltningen i Falun är organiserad i tre sektioner Barn- och familj, LSS- samt Vuxensektionen. Övergripande finns en stab som delvis är organiserad i en administrativ enhet och delvis direkt underställd förvaltningschef. Förvaltningens budget är drygt en halv miljard med ca 650 medarbetare.

Socialförvaltningen är mitt i ett spännade utvecklingsarbete när det gäller våld i nära relationer och vi söker nu en ny medarbetare till kvinnofridsrådgivningen inom vuxensektionen. Vi ser arbetet med kvinnofridsarbete som en helhet bestående av stöd till kvinnorna, stöd till barnen och förändringsinsatser för de våldsutövande männen. Kvinnofridsrådgivarens arbete sker i samverkan med barnstödet inom kommunen samt med idièlla organisationer som kvinnojouren och andra aktörer.

Arbetsuppgifter
Kvinnofridsrådgivarnas arbete består av att både arbeta i vårt skyddade boende och att ha stödsamtal på vår kvinnofridsrådgivning. Stödet till våldsutsatta kvinnor kan ges både med och utan biståndsbeslut. Vi söker dig med ett starkt intresse och engagemang inom området. Arbetsuppgifterna kan vara att följa kvinnor på rättegång och vara med i andra situationer där kvinnor behöver stöd. Uppsökande arbete samt interna och externa informationsinsatser ingår som en del i arbetet. Vi samverkar även med ideella organisationer och andra aktörer inom området.


• Rådgivande och stödjande samtal genom tidsbeställda besök och telefonrådgivning
• Stöd i myndighetskontakter, juridisk rådgivning samt hjälp att hitta rätt resurser
• Konsultation till berörda personalgrupper i frågor rörande våld i nära relation
• Arbeta i kommunens skyddade boende
• Motivera och förmedla till krisstöd för barn som upplevt våld i familjen
• Interna och externa informationer i mån av tid
• Bidra till utveckling av verksamheten

Tillräckliga kvalifikationer (minimikrav)
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande beteendevetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av rådgivning och socialt arbete inom kommunal socialtjänst och kunskap om våld i nära relation.

Du ska kunna arbeta självständigt, vara utåtriktat, flexibel och ha lätt för att samverka med medarbetare inom organisationen, med andra myndigheter och samverka med ideella organisationer.

På grund av tjänstens art söker vi kvinnor till denna tjänst.

Meriterande kvalifikationer

• Erfarenhet av stöd- och processinriktade samtal
• Erfarenhet av arbete med kvinnor utsatta för våld i nära relationer
• Vidareutbildning i mäns våld mot kvinnor och män som uttövar våld i nära relation
• Erfarenhet av MI, motiverande intervjuer

Anställningsvillkor
Befattningen är en tillsvidaresanställning på heltid. Tillträde efter överenskommelse. Arbetstiden är främst förlagd på dagtid, men det kan komma att arbetstiderna förändras.

Upplysningar
Enhetschef Magdalena Dejke Rantanen 023-827 03

Fackliga företrädare
Christina Johansson, fackförbundet Vision: 023-821 10

Jan Nyberg, fackförbundet SSR: 023-821 67

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Falu kommun Falun
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid/ Ej specificerat

Liknande jobb


Joursamordnare

7 juli 2020

Volontär- och stödsamordnare

Volontär- och stödsamordnare

2 juli 2020

5 juni 2020