Lagersbergsskolan söker klasslärare med möjlighet till förstelärarskap

Lagersbergsskolan söker klasslärare med möjlighet till förstelärarskap

Arbetsbeskrivning

Är du en person som drivs av att få göra skillnad för elever och bidra till en trygg skolmiljö? Då vill vi att du fortsätter läsa och söker till oss!

För oss på Lagersbergsskolan är kunskap och den sociala hållbarheten för alla våra ca 500 elever viktigt. Varje elev ska få likvärdiga förutsättningar att klara de sociala situationer de möter. Förutom det sociala samspelet med kompisarna på skolgården arbetar vi personal, som totalt är 75 stycken, med att stärka helhetsbilden kring eleven. Det innebär att skolan, fritidsverksamheten, elevhälsan och Team förebygg från Socialtjänsten har ett aktivt och nära samarbete. Vi möter även olika språk hos vår kompetenta personal, vilket innebär att vi kan erbjuda en aktiv dialog med elevernas familjer, för en bra skolgång.

Tillsammans med våra elever har vi en modern syn på vårt mångkulturella samhälle. Exempelvis är vårt mottagande av nyanlända elever högt prioriterat. Vårt tillvägagångssätt har uppmärksammats och det har visat sig att vi är duktiga på att inkludera våra nyanlända elever i en givande skolgång. Detta, tack vare vår personal med stor kompetens och erfarenhet inom området!

Vi har ett välfungerande elevhälsoteam där kurator, skolsköterska, specialpedagog och socialpedagoger ingår. Våra professionella och engagerade pedagoger använder sig av många olika metoder för att nå varje elev. Exempel är genrepedagogik och IKT som ett naturligt inslag i undervisningen. Våra lärare är utbildade och har erfarenhet. Vi skapar en trygg miljö genom att det finns många vuxna i elevernas närhet. Målet är att uppmärksamma, förebygga, främja, stödja, handleda och utreda systematiskt för att eleverna ska känna sig trygga och nå kunskapsmålen.

Blir du vår nya kollega kommer du bli en del av ett stort gäng legitimerade lärare! På skolan har vi ett utbyte av varandra där vi ger råd och stöd. Ett par team arbetar med kollegial handledning, men vi har även andra former för kollegialt lärande, som leds av våra förstelärare. Vi har ett inkluderande och hjälpsamt klimat på skolan. En av våra utmaningar är att tillgodose alla våra elevers möjligheter till en god skolgång, oavsett vad de har med sig hemifrån. Därför är samarbetet mellan alla våra olika personalkategorier och utbytet av erfarenheter mellan oss kollegor viktigt.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en tidigarelärare till låg- eller mellanstadiet. I tjänsten finns det möjlighet att söka uppdrag som förstelärare och då arbeta med skolutveckling på skolan. Eftersom vi är en prioriterad skola innebär förstelärarförordnandet att du får ett tillägg på 10,000 kr/månad utöver din grundlön.

Som lärare planerar du din undervisning utifrån gällande läroplan och tar fram aktiviteter som är anpassade utifrån vad eleverna behöver för utmaningar. Du ingår i ett team med legitimerade lärare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa på låg- eller/och mellanstadiet, alternativt att din utbildning är pågående och avslutas under HT20. Vi ser att du har en bred ämnesbehörighet men kommer att lägga störst vikt vid svenska och matematik.

Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt att du känner dig trygg med att använda IT som en del av din undervisning.

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser att du är en ledare som kan situationsanpassa ditt ledarskap i klassrummet och kan planera och följa upp ditt arbete. Du har lätt för att kommunicera med både vuxna och barn och är en engagerad medarbetare med en god samarbetsförmåga. Vi tror att du vill utvecklas i din roll som lärare och bidra till skolans fortsatta utveckling.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap och Modigt ledarskap.

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Enligt skollagen (2010:800) krävs att registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas i samband med anställning inom grundskolan.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas.

Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ewa Kälvehed
016-710 25 24
Fredrik Wetterling
016-710 26 42
Elin Engström, Rekryteringskonsult
016-710 51 39
Jannice Kloibhofer, Rektor
016-710 18 11
Rekryteringsenheten (övrig tid)
016-710 70 77
Namn på facklig företrädare lämnas vid förfrågan

Jannice Kloibhofer finns enbart tillgänglig veck

Elin Engström finns tillgänglig vecka 28-29 och

Robert Isaksson
016-710 12 37
Kent Karlsson
016-710 11 30

Sammanfattning

Besöksadress

63186 Eskilstuna
None

Postadress

Barn- och utbildningsförvaltningen
Eskilstuna, 63186

Liknande jobb


Lärarvikarier till Hökerums skola

Lärarvikarier till Hökerums skola

15 januari 2021

Lärare i åk 1-3 till Ringsbergskolan

Lärare i åk 1-3 till Ringsbergskolan

15 januari 2021

Lärare till Norrbyskolan

Lärare till Norrbyskolan

15 januari 2021