Läkare med inriktning på rehabilitering till regional satsning på cancerreh

Läkare med inriktning på rehabilitering till regional satsning på cancerreh

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Vi välkomnar nu en läkare till området cancerrehabilitering inom Region Skåne i samverkan mellan verksamhetsområde (VO) Rehabilitering, Ängelholms sjukhus och VO Onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus.

Våra cancerrehabiliteringsmottagningar i Helsingborg/Ängelholm och Lund/Malmö har välfungerande samarbete. Nu utvidgar vi denna samverkan ytterligare genom en satsning på ett regionsövergripande digitalt cancerrehabiliteringsteam med arbetsnamnet Digi-CaRe. Teamet kommer att tillgängliggöra interdisciplinär cancerrehabilitering för patienter i hela Region Skåne genom bedömning, rehabilitering, uppföljning och konsultation. I teamet ingår du som läkare tillsammans med arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, psykolog och sexolog. Via digitala mötesverktyg, 1177 invånartjänster, Stöd och behandlingsplattformen (SoB) och andra digitala lösningar erbjuder vi personcentrerade rehabiliteringsprogram individuellt och/eller i grupp, allt med teamets samlade kompetens för bedömning och behandling som utgångspunkt.

Mottagningarna är förvaltningsövergripande resurser. Verksamheten ansvarar för implementering av nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering samt utbildning och utveckling inom området. Vi stöttar samtliga cancervårdsprocesser med frågor som rör rehabilitering av cancerberörda. Arbetet utgör en stimulerande blandning mellan bedömning av individuella rehabiliteringsbehov, behandling traditionellt och digitalt, konsultativt arbete, utbildning och handledning av vårdpersonal samt vård- och verksamhetsutveckling.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som läkare inom cancerrehabiliteringsmottagning och Digi-CaRe medverkar du i bedömning, rehabiliteringsplanering, teamarbete, samt i behandling, såväl individuellt som i grupp, och konsultation. Det interdisciplinära teamarbetet innebär ett samarbete utifrån de i teamet ingående professionernas kompetens och ansvar. Grunden för teamarbetet är rehabiliteringsmetodiken, med patientens individuella rehabiliteringsplan i centrum.

Du bidrar i team- och patientarbetet med medicinsk sakkunskap, bedömningar, farmakologisk behandling, försäkringsmedicinsk kompetens, och rådgivning/behandling till patienter individuellt och i grupp utifrån din specialistinriktning.

Du arbetar tillsammans med erfarna läkar- och teamkollegor. Våra verksamheter kan tillsammans och utifrån ditt intresse skräddarsys till en stimulerande kombination av rehabiliteringsmedicin, onkologi och cancerrehabilitering.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård, gärna med specialistkompetens inom rehabiliteringsmedicin eller annan specialistkompetens som kan passa för området. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom rehabilitering, cancervård och/eller cancerrehabilitering. Du har en bakgrund inom något eller flera av områdena rehabiliteringsmedicin, geriatrik, kognitiv medicin och/eller allmänmedicin.

Erfarenhet från verksamhetsutvecklande och/eller samordnande roller är meriterande, liksom förståelse och intresse för IT-utveckling och digitala lösningar. Vi förutsätter att du har god datorvana och kompetens när det gäller att använda och värdera olika vårdadministrativa system och plattformar.

Du är öppen och nyfiken, samtidigt som du har en god pedagogisk förmåga. Delar av arbetet kommer att handla om att stötta utveckling hos personal på vårdcentraler, specialistmottagningar och även vårdavdelningar som möter cancerberörda i aktiv samverkan kring patientens rehabiliteringsplan. Du trivs med att arbeta konsultativt och är bekväm med att hålla utbildningar och presentationer.

VO Rehabilitering Ängelholm och VO Onkologi och strålningsfysik på Skånes Universitetssjukhus (SUS) rekryterar tillsammans. Stora möjligheter finns att skräddarsy placering utifrån dina intresseområden och kliniska inriktning. Målet är att tillföra läkargruppen vid SUS minst 50% resurs, och att den gruppen/verksamheten stöttar Digi-CaRe med motsvarande läkarbemanning. Placeringsort är enligt överenskommelse.

Utdrag ur misstanke och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

Vi arbetar med löpande urval i denna rekrytering. Välkommen med din ansökan redan idag!

Sammanfattning

Liknande jobb