Lärare åk 1 till Tystberga skola

Lärare åk 1 till Tystberga skola

Arbetsbeskrivning

I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter.

Vi vet vilka utmaningar vi har - vi arbetar kollektivt och kollegialt och våra satsningar kan bara möjliggöras genom modiga och professionella medarbetare och chefer som är trygga förebilder för våra barn och ungdomar och som leder arbetet vidare mot våra högt ställda målsättningar. Vill du vara delaktig i vårt arbete med utbildning för ett starkare samhälle?

Tystberga skola är en kommunal grundskola med årskurs 1-6, förskoleklass och fritidshem. Tystberga är den lilla skolan med dess fördelar, nära till biträdande rektor och nära till kollegor och samarbete mellan årskurserna.
Vi söker nu en lärare till blivande årskurs 1 som kan förstärka vårt härliga team! Du kommer att samarbeta med fritidspedagoger samt med andra legitimerade lärare och ingå i arbetslaget f-6.
Tystberga skola är en del av område B, som också består av Gruvans skola Långberg och Gruvans skola Brandkärr. I området har vi en ledningsgrupp bestående av en rektor och fyra biträdande rektorer samt ett elevhälsoteam bestående av skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer och skolpsykolog. På Tystberga skola finns en kurator på heltid, en speciallärare på heltid samt tillgång till övrigt elevhälsoteam (skolsköterska och skolpsykolog) utifrån behov.ARBETSUPPGIFTER
Nyköpings kommun söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Attraktiva lärmiljöer och moderna lärare ger unika möjligheter. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser.

Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet med varje elev i verksamheten. Du kommer att ansvara för undervisningen i årskurs 1. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
Du deltar aktivt i det kollegiala arbetet, pedagogiska träffar och gemensamma planeringar. Du samarbetar nära med dina kollegor på skolan samt med de resurser som finns kopplade till arbetslaget. Du samarbetar också med pedagogerna på våra fritidshem för en gemensam pedagogisk verksamhet som sträcker sig över hela dagen

KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att undervisa i åk f-3 med läs-och skrivinlärning samt grundläggande matematik. Erfarenhet av specialpedagogiska uppdrag är meriterande.

Du har en klar pedagogisk insikt och har förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du är en närvarande och relationsskapande pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling. En stark tro på samarbete som en framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen är en självklarhet för dig.

Som person är du driven, ödmjuk och engagerad samt brinner för att göra positiv skillnad för alla elever. Oavsett bakgrund och erfarenhet fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Från och med 1 december 2013 gäller legitimationskrav vid tillsvidareanställning. Bifoga din legitimation i din ansökan.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

Liknande jobb


30 september 2022

30 september 2022