Lärare åk F–3 på Viksbergskolan

Lärare åk F–3 på Viksbergskolan

Arbetsbeskrivning

Viksbergskolan har haft sitt andra upprop och vi ser att skolan är populär, vi växer oss större. Vi söker nu fler lärare till Viksbergskolan. Ta chansen!
Vi söker legitimerade lärare för att tillsammans med mig och våra kollegor bygga vidare vår fina verksamhet F–3. Vi vill fylla på skolan med lika engagerade, drivna och kreativa lärare som vi redan har med  tillträde augusti 2020. Är ni intresserade av att vara en del i att fortsätta bygga en skola från grunden och tillsammans med era kollegor forma verksamheten utan att gamla mönster stör? Då ska ni söka tjänsten som lärare på Viksbergskolan.
En dag på jobbet  
Som lärare på Viksbergskolan kommer ni att ingå i ett kreativt, nyfiket och drivande sammanhang. Ni är en viktig del i laget som ska bygga en ny skola där tankar och idéer är det som driver och formar skolan. Viksbergskolan är det vi tillsammans gör den till. Redan nu, efter det första läsåret, märks det att engagemanget och drivet i personalgruppen är enormt.  
Som lärare på Viksbergskolan kommer ni att förutom ovanstående, tillsammans med era närmsta kollegor arbeta såväl långsiktigt som kortsiktigt med undervisning och utveckling av skolans uppdrag. Precis som övriga medarbetare på Viksbergskolan ser ni fram emot att fysiskt aktivera er och era elever varje skoldag.  

Vi kallar vårt arbete för HjärnFys då både knopp och kropp mår bra av daglig rörelse. Aktiviteterna kan variera mellan allt från pausgymnastik, expeditioner, rastaktiviteter och/eller andra hälsofrämjande aktiviteter.  
Utöver rörelse och aktivitet kommer Viksbergskolan att vara en sammanhållen skola från förskoleklass till åk 6 med tydlig röd tråd vad gäller både arbetssätt och innehåll. Skolan organiseras utifrån en helhet där undervisningen planeras, genomförs och utvärderas av lärarna tillsammans både runt klasserna och över hela stadiet. Planeringen av undervisningen tar sitt avstamp i elevers lärande. För att åstadkomma det kartlägger vi, följer upp samt bedömer eleverna löpande för att kunna anpassa och planera undervisningen utifrån var eleverna befinner sig. Undervisningen på skolan kommer att byggas runt olika former av ämnesövergripande samarbeten både inom klassen och mellan årskurser för att skapa sammanhang och mening.  
Viksbergskolan arbetar med ett målstyrt, behovsstyrt kollegialt lärande under ledning av utvecklingslärare, lärarkollegor eller skolledning. Det sker kontinuerligt och utgör basen för vårt utvecklingsarbete kring lärares lärande. Arbetet sker både inom arbetslaget för F–4 och för fritidshemmet, vilket ger skolan en bred samsyn och kompetens runt vårt gemensamma arbete.  

Vill ni vara en del i detta och arbeta tillsammans med era kollegor och elever för att utveckla undervisningen och verksamheten? Vill ni utmana dig er själva, era kollegor och era elever på bästa sätt? Då ska ni söka tjänsten som lärare på Viksbergskolan!  

Vilka är ni?  
Viksbergskolan söker nu en till två engagerade, kreativa, nytänkande lärare för årskurs F–3 som vill vara en del i att från grunden bygga Södertälje kommuns nyaste grundskola.  
Krav:  
- Ni har examen med lärarlegitimation från lärarhögskolan för årskurs F–3 och eller 1–6  
- Ni är tydliga ledare i klassrummet och har förmåga att anpassa er undervisning till den elevgrupp ni möter.  
- Ni är väl förtrogna med skolans styrdokument och har ett formativt förhållningssätt till er undervisning.

Meriterande:
- Tidigare har varit delaktig i att bygga upp och/eller genomfört större förändringar av en skolverksamhet.  
- Ni är väl förtrogna med att arbeta med ett ämnesintegrerat arbetssätt för att skapa sammanhang för eleverna.  

Personliga egenskaper:  
Vi söker er som är trygga, stabila och har goda självinsikter i er yrkesroll. Ni har förmåga att skapa goda relationer och kan kommunicera väl med elever, vårdnadshavare och övrig personal. Som personer kan ni inspirera och engagera eleverna och möta dem utifrån deras individuella förutsättningar. Vi ställer höga krav på vilja och förmåga att arbeta som ett team runt eleverna. Ni ser läraruppdraget som ett gemensamt uppdrag där ni tillsammans med kollegor organiserar undervisningen utifrån regelbundna avstämningar av elevernas kunskapsutveckling.  

Vi erbjuder er  
Hos oss har ni ett brett kontaktnät med såväl kollegor på skolan som inom kommunens övriga skolor. Vi arbetar gemensamt med utveckling av verksamheten och stärkande av professionen bland annat genom ämnesnätverk och kommungemensamma kompetensutvecklingsdagar. På skolan kommer ni att få tid att fokusera på utveckling av undervisning genom ett strukturerat kollegialt och professionellt lärande.

Personalen på Viksbergskolan kommer att ha gemensam friskvård på arbetstid. Det har positiva effekter både för sammanhållning, uthållighet och stela kroppar. Utöver detta erbjuder Södertälje kommun sina medarbetare ett friskvårdsbidrag årligen på 3 000 kr.  
Vidare får ni som medarbetare på Viksbergskolan möjlighet att påverka er och era kollegors vardag, verksamhet och utveckling.  

Välkommen till oss!  
Viksbergskolan är Södertälje kommuns nyaste skola med elever från årskurs F–6. Fullt utbyggt kommer Viksbergskolan ha ca 420 elever med två klasser per årskurs. 
Viksbergskolan är en miljöcertifierad byggnad. Utomhusmiljön har flera pedagogiska inslag som uteklassrum, hinderbanor och lekplatser. Viksbergskolans arbete präglas av rörelse och har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. 
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kommunikationchef Kristina Backlund

Regionchef Pernilla Blomkvist
02358403
Projektledare Clas Vallin
02358605
Förhandlingschef Marita Runquist
02358517
Förhandlingschef Marita Runquist
023-58517
Etableringsansvarig Micke Magnusson
0733051614
Utbildningschef Anna-Carin Herdebrant

Utbildningschef Anna-Carin Herdebrant
0731435266
Regionchef Liselotte Backlund
02358518
Affärsområdeschef Peter Johansson
02358501

Sammanfattning

  • Arbetsplats: 7-Eleven
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 18 februari 2020
  • Ansök senast: 16 mars 2020

Besöksadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM

Postadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM, 11456

Liknande jobb


Lärare/förskollärare sökes

Lärare/förskollärare sökes

1 oktober 2020

1 oktober 2020

Lärare i fritidshem sökes till Noleredsskolan

Lärare i fritidshem sökes till Noleredsskolan

1 oktober 2020

Idrottslärare i år 1-3 sökes till Landamäreskolan

Idrottslärare i år 1-3 sökes till Landamäreskolan

1 oktober 2020