Lärare förskoleklass

Arbetsbeskrivning

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Gotland har ett stort utbildningsutbud med förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och Kulturskola. Den regionala verksamheten har en god geografisk spridning över ön med 44 förskolor och 31 grundskolor. På Gotlands förskolor, fritidshem och skolor vill vi ge förutsättningar för ett livslångt lärande, där grundinställningen är att alla skall ha möjlighet att lyckas. Trygghet är ett ledord i verksamheterna då vi ser det som en grundförutsättning för barns utveckling och lärande. Särskilt fokus är att ge alla barn och elever en god läsförmåga. Vi hoppas att du delar vår vision och vill bli en av oss!

ARBETSUPPGIFTER
Vi behöver en lärare till en förskoleklass på Klinteskolan i Klintehamn.

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för lärare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är förskollärare eller lärare med behörighet att undervisa i förskoleklassen. Vi ber dig som har gått lärarutbildning med antagning 2001 eller senare att bifoga kursplan på inriktning/specialisering.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Klinteskolan ska vara en kreativ och trygg miljö där eleverna får en tro på sig själva som gör att de lämnar grundskolan med stolthet och optimala kunskapsresultat. Vi söker dig som ser och stärker elevernas individuella förutsättningar för att uppnå detta.

Du är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare och elever. Du har också förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt ämnesöverskridande, i team tillsammans med övriga kollegor.

Kontaktpersoner på detta företaget

Jacob Wesley
0498-204883
Jessica Nilsson
0498-243101
För- och grundskolechef Mats Hanell
070-447 68 66
Rektor Jessica Nilsson
070-0832153
Rektor Jacob Wesley
0498-204883
bitr. rektor Jessica Nilsson
0498-243101
Rektor Jacob Wesley
0498-20 48 83
bitr. rektor Jessica Nilsson
0498-24 31 01
Förskolechef Anneli Eriksson
0498-20 48 90
Rektor Jessica Nilsson
0498-24 31 01

Sammanfattning

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Liknande jobb


Lärare i förskoleklass

Lärare i förskoleklass

3 december 2021