Lärare, Hammars grundsärskola

Lärare, Hammars grundsärskola

Arbetsbeskrivning

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!Välkommen till ett spännande uppdrag på Hammars grundsärskola, nu söker vi 2 speciallärare till oss! Vi är en skola med ca 40 elever fördelade på ämne och område.

Vi arbetar fokuserat med att utveckla våra pedagogiska metoder och strategier, med målet att skapa självständiga, ansvarstagande unga människor. Som lärare på vår grundsärskola kommer du få arbeta med spännande och utmanande uppgifter i ett arbetslag där vi lär av varandra och arbetar efter tydliga pedagogiska idéer som inkluderar allt från bemötande till den fysiska miljön.

 

Arbetsuppgifter
Som speciallärare hos oss arbetar du med undervisning i klass på grundsärskolan. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet.

Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör barn och elevers utveckling i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam.

Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. Du är ett stöd för kollegor i arbetet med att skapa rätt stöd till våra elever. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling.

 

Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation att som speciallärare undervisa i grundsärskolans ämnen och områden. I andra hand söker vi dig med lärarlegitimation att undervisa i grundskola och som studerar/vill studera vidare till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning.

Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning i grundsärskolan. Du har också erfarenhet av att ha handlett och stöttat kollegor samt arbetat med elevhälsoarbete.

Vidare krävs god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper i vardagen. Vi vill att du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument men även goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg.

Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du har också en förmåga att systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet enskilt och med andra. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.

Du ska ha god förmåga att använda digital teknik som redskap för att söka information, planera, undervisa, kommunicera och dokumentera. Du behöver också god förtrogenhet att hantera digitala kompensatoriska alternativa lärverktyg samt att integrera dessa i undervisningen. Du dokumenterar strukturerat och med god kvalitet. För att lyckas i rollen behöver du kunna planera och prioritera din arbetstid på både lång och kort sikt samt vara väl förtrogen med och leva upp till de yrkesetiska principerna för lärare.

 

Anställningsvillkor
Vi erbjuder 2 tillsvidareanställningar på heltid med tillträde 2020-09-11. Placering är på Hammars grundsärskola.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta tf rektor Lina Svensson på telefon 0724-67 84 45.

Sista ansökningsdag är 2020-10-09.
I den här rekryteringen använder vi oss av löpande urval vilket innebär att vi kontinuerligt kallar sökande till intervju och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan. I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Marie Ohlander, rektor
0733-13 43 38
Pia Hartman Melander, Förskolechef
0738-858191
Lena Rooth-Norén, enhetschef
044-13 54 24
Veronica Svensson, enhetschef
044-13 57 58
Elsie Sjöö, enhetschef
044-13 55 54
Mattias Jönsson, Rektor
0733-13 65 05
Agneta Ekner Carlsson
044-135863
Margareta Melin, enhetschef
044-13 62 17
Jan Herngren, rektor H1
0733-13 60 55
Ingrid Priemer, administrativ chef
044-13 59 21

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Kristianstads kommun
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 september 2020
  • Ansök senast: 9 oktober 2020

Besöksadress

Västra Storgatan 12
None

Postadress

None
KRISTIANSTAD, 29180

Liknande jobb


Lärare till flexgrupp -Gällstadskola

Lärare till flexgrupp -Gällstadskola

27 oktober 2020

Speciallärare heltid - Solna

Speciallärare heltid - Solna

26 oktober 2020

Speciallärare

Speciallärare

26 oktober 2020