Lärare i åk 1-3 till Solbackeskolan

Lärare i åk 1-3 till Solbackeskolan

Arbetsbeskrivning

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Solbackeskolan är en mångkulturell skola där alla elever ska få möjlighet att utveckla goda kunskaper och social mognad. På skolan går ungefär 200 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Solbackeskolan har grundsärskola och grundskola. De flesta av eleverna i särskolan läser enligt ämnesområden.

På Solbackeskolan har vi god samverkan mellan grundskolan och särskolan för att hitta former som utvecklar varje elev på bästa sätt. Skolan arbetar aktivt och strukturerat med kommunikation och språkutveckling och vi använder oss mycket av moderna digitala hjälpmedel som stöd för att nå målen.

På Solbackeskolan arbetar vi med tvålärarsystem, vilket betyder att man tillsammans delar på ansvaret för klassen och elevernas behov. Du kommer arbeta i en klass på lågstadiet. Hos oss får du möjlighet till ett varierande arbete med mycket samarbete och kreativitet där du som medarbetare får vara delaktig i att utveckla vår verksamhet.

Vi tycker att värdegrundsarbetet, bemötande och förhållningssätt är viktiga. De senaste läsåren har vi haft detta som ett prioriterat område för all personal på skolan. I detta förbättringsarbete samarbetar vi med Närhälsan och följer en modell som heter PALS. PALS är en evidensbaserad skolmodell som systematiskt och strategiskt arbetar med skolpersonalens förhållningssätt och bemötande för att minska beteendeproblem i skolan och öka elevernas skolprestationer. Genom positivt beteendestöd skapas god inlärningsmiljö och goda relationer mellan personal och elever. Vi vill gärna att du som söker berättar vad värdegrundsarbete och ett bra bemötande betyder för dig!

Vi arbetar mycket med att få fler elever i rörelse! I augusti 2018 startade vi, som första skola i Sverige, upp The Daily Mile. Kort sagt betyder det att vi rör på oss 15 minuter "extra" varje dag. Vi jobbar med att eleverna ska vara fysiskt aktiva vid utevistelse och ha en rast-pedagog som driver det arbetet. Vi samarbetar med idrottsföreningar som till exempel erbjuder verksamhet på skolan under skoldagens slut/på fritidstid.

KVALIFIKATIONER
Till denna tjänst söker vi dig som är utbildad lärare för årskurs 1-3 och du har legitimation i flera ämnen.

Du behöver vara en tydlig och strukturerad ledare som är bra på att bygga relationer med eleverna. Du är lugn, stabil och lyhörd och har förmågan att skapa en trygg miljö för alla elever där barnens utveckling och lärande står i fokus. Du reflekterar över och utvecklar dig och din undervisning för att skapa ännu bättre förutsättningar för elevernas lärande. Du ser fördelarna med att samarbeta i arbetslag och du behöver en förmåga att tillsammans med kollegor prioritera och anpassa arbetssätt efter verksamhetens behov. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg i din undervisning.

Ett inkluderande arbetssätt ser du som en tillgång och med din kreativitet skapar du engagemang och motiverar till lärande.

Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Sammanfattning

Liknande jobb


Lärare f-3, Långavekaskolan

Lärare f-3, Långavekaskolan

21 maj 2022

20 maj 2022