Lärare i bild och spanska till Katrinelundsgymnasiet

Lärare i bild och spanska till Katrinelundsgymnasiet

Arbetsbeskrivning

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad.

Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser.

Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
Undervisning sker på Katrinelundsgymnasiet i ämnena bild och form och spanska. Elever från alla skolans program kan läsa bild och form som ett individuellt val. Du som lärare planerar, bedriver och följer upp undervisningen utifrån de lagar, förordningar och styrdokument som finns för lärare.
Du kommunicerar målen med undervisningen och tydliggör din bedömning för eleven. Du bedömer elevens måluppfyllelse och sätter betyg utifrån läroplan.

I tjänsten ingår ett aktivt handledarskap med inriktning på individuell handledning, samtal med elever och föräldrar samt ett nära samarbete i det egna arbetslaget.
I din roll som mentor stöttar du eleverna genom att ha kunskap om deras behov, följa deras studier och vara delaktig i målet att nå en gymnasieexamen. Som mentor bygger du relation med elev och har kontakt med vårdnadshavare.

Katrinelundsgymnasiet har elever som läser ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, vård och omsorgsprogrammet och introduktionsprogram. I byggnaden finns även Hörselgymnasiet.

Vi är Göteborgsregionens elitidrottsgymnasium och Sveriges största idrottsgymnasium. Av skolans ca 1300 elever är nästan hälften elitidrottselever. Ett av skolans uppdrag är att ge dessa idrottstalanger mycket goda möjligheter att kombinera elitsatsning och studier.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är behörig lärare på gymnasienivå och har lärarlegitimation i bild samt spanska. Vi ser att du har god digital kompetens och använder digitala verktyg i din planering och undervisning.

Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare på gymnasienivå är meriterande, men inte ett krav. Som lärare på Katrinelundsgymnasiet undervisar du elever på olika nivåer i samma klassrum och det är därför viktigt för oss att du i din roll som lärare skapar förutsättningar för allas lärande.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har elevens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.

Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Gymnasielärare i franska steg 4 och 5

18 september 2021

Gymnasielärare i biologi och naturkunskap

Gymnasielärare i biologi och naturkunskap

17 september 2021