Lärare i fritidshem och hem- och konsumentkunskap till Rambergsskolan

Lärare i fritidshem och hem- och konsumentkunskap till Rambergsskolan

Arbetsbeskrivning

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Alla elever vill lyckas med sin utbildning därför söker vi dig som vill:
- Ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor ansvarar för undervisning på fritidshem
och för elever årskurs 6 i hem- och konsumentkunskap.
-Leda interaktionen mellan lärare och elever.
- Arbeta så alla elever kan lyckas med sin utbildning!
- Vara en aktiv part i skolans utvecklingsarbete som ex digital utveckling, ökad måluppfyllelse,
ledarskapet i klassrummet, elevinflytande - formativ bedömning och Rambergsskolans
trivselmatriser.
- Säkerställa elevers möjlighet till trygghet och studiero på skolan.
- Utifrån en stor karta extra anpassningar arbeta och forma undervisningen utefter elevens
behov.
- Planera undervisningen, för-och efterarbete, föra närvaro samt bedömningsstöd.
- - Möta föräldrar både didaktiskt och informativt.
- Arbeta utifrån pedagogisk kartläggning samt följa upp åtgärdsprogram tillsammans med
specialpedagog.
- Hantera kränkningsanmälningar, utredningar, rapporteringar samt hantera de konflikter som
uppstår mellan elever.
- Kontakta och föra dialog med föräldrar samt övrig personal kring elever.
- Vara ett bollplank för kollegor där vi tillsammans är ett naturligt arbetssätt.KVALIFIKATIONER
Du är en behörig och legitimerad lärare fritidshem och lärare hem- och hemkunskap. Du har vana att arbeta med undervisning och har en kommunikativ förmåga. Du är en person med stor flexibilitet som är van att arbeta tillsammans med elever utifrån en stor karta extraanpassningar. Du kan samspela med elever, kollegier och föräldrar. Du kan driva skolutveckling och vara en aktiv del i vårt skolövergripande arbete samt har vana att arbeta digitalt.

Välkommen med din ansökan!

Urval och intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningsperioden.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.


ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Sammanfattning

Liknande jobb


Grundskollärare åk 4, Hedängskolan

Grundskollärare åk 4, Hedängskolan

22 juni 2021

Grundskollärare 4-6 eller 1-7

Grundskollärare 4-6 eller 1-7

22 juni 2021

Lärare 4-6

Lärare 4-6

22 juni 2021