Lärare i fritidshem, Spängerskolan

Arbetsbeskrivning

BUF:2016:177


Barn- och Utbildningsförvaltningen

Annonsen visas i sin helhet på www.kristianstad.se/jobb

Spängerskolan ligger i basorten Arkelstorp i skolområde Norra i Kristianstad kommun. Skolan ligger i natursköna omgivningar med många möjligheter till verksamhet utomhus. På skolan går ca 280 elever från åk F-9. Eleverna går i åldersintegrerade klasser i åk F-1 och 2-3 och i åldershomogena klasser i åk 4-9.

Vi har goda förutsättningar att samverka mellan de olika stadierna, vilket skapar en god gemenskap i såväl elev- som personalgrupp. Ett arbete på Spängerskolan innebär många spännande utmaningar och möten med framåtsträvande elever och personal. Vi arbetar målmedvetet för att utveckla lärandet genom samtal med eleverna om kunskapsmål och resultat och att förbättra undervisningen för våra elever. I våra utvecklingsarbeten på skolan eftersträvar vi att alla personalkategorier ska vara med i projekten.
Just nu arbetar vi på fritidshemmen på Spängerskolan med att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete. I detta arbete utgår vi från en helhetssyn på elevers lärande.


Arbetsuppgifter
Du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet samt kombinerar med arbete som lärare i grundskolan.

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att skapa kvalitetssäkrad fritidsverksamhet som är intresseväckande och entusiasmerande. Verksamhetens innehåll sätts samman utifrån mål, fokusområde och demokratiska värderingar där elevinflytande är en naturlig del. Kontakter med föreningar och nyfikenhet för det som händer i omvärlden ingår i arbetet. Tillsammans med dina kollegor ansvarar och leder du även uteverksamhet och rastverksamhet.

Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt, samarbete och positiva förväntningar. Eleverna ska med tydlighet veta vad du förväntar av dem och arbetet med den enskilde eleven ska bygga på professionella relationer.

Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem eller högskoleexamen som är avsedd för arbete som fritidspedagog. Meriterande om du även har lärarlegitimation för årskurs 1-3 i något ämne i grundskolan. Har du erfarenhet från arbete inom pedagogisk verksamhet samt som lärare i fritidshem anses även det meriterande.

Vidare kräver arbetet kunskap och förmåga att arbeta med målstyrning för fritidshem och skola samt att planera och dokumentera utifrån uppsatta mål. Du ska verka för demokratiska värderingar och vara väl förtrogen med och leva upp till de yrkesetiska principerna för lärare.

Du har möjlighet att arbeta de tider som arbetet kräver, både öppna och stänga.

Anställningsvillkor
Tillsvidare, 100%. Tillträde 2016-08-11

För mer information, ta kontakt med
Johan Iversen, Rektor, 044/0733-13 43 64
Anna Focklin Olsson, LF, 044-13 43 69
Tobias Nordholm, LR, 044-13 43 76

Sista ansökningsdatum
2016-05-25

Till din ansökan skall du bifoga
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.

Övrigt
När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Är du intresserad
Välkommen med din ansökan nedan via extern länk eller vår hemsida www.kristianstad.se/jobb tillsammans med CV och personligt brev. Behöver du hjälp att söka, kontakta handläggare Malin Josefsson på 044-13 60 14. Vid frågor gällande arbetet/tillsättningen kontakta rekryterande chef.

Kontaktpersoner på detta företaget

Marie Ohlander, rektor
0733-13 43 38
Pia Hartman Melander, Förskolechef
0738-858191
Lena Rooth-Norén, enhetschef
044-13 54 24
Veronica Svensson, enhetschef
044-13 57 58
Elsie Sjöö, enhetschef
044-13 55 54
Mattias Jönsson, Rektor
0733-13 65 05
Agneta Ekner Carlsson
044-135863
Margareta Melin, enhetschef
044-13 62 17
Jan Herngren, rektor H1
0733-13 60 55
Ingrid Priemer, administrativ chef
044-13 59 21

Sammanfattning

Besöksadress

Västra Storgatan 12
None

Postadress

None
KRISTIANSTAD, 29180

Liknande jobb


Grundlärare mot fritidshem gärna med inriktning musik

Grundlärare mot fritidshem gärna med inriktning musik

15 oktober 2021

15 oktober 2021

Lärare i fritidshemmet/fritidspedagog till Skapaskolan i Huddinge

15 oktober 2021