Lärare i fritidshem till Landamäreskolan

Lärare i fritidshem till Landamäreskolan

Arbetsbeskrivning

Göteborgs nya grundskoleförvaltning kommer att ha 141 kommunala skolor och 44 fristående skolor med ca 56 000 elever. Omsättningen kommer att vara ca 7,2 mdkr. Förvaltningen kommer att ha ca 8 000 medarbetare och chefer som gemensamt utvecklar och förvaltar verksamheten till framtidens skola.

Grundskoleförvaltningen kommer att ha tydligt fokus på att utveckla kultur, förhållningssätt samt styrning- och ledning, som ska stödja och skapa bästa möjliga förutsättningar för rektorerna att leda den pedagogiska utvecklingen av skolan. Vi söker dig som brinner för utmaningen att bygga upp en nyskapande och modern organisation med följande fokus:

- Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande.
- Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat.
- Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevernas olika förutsättning.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu lärare med inriktning fritidshem som vill anta utmaningen och på så sätt få vara med och göra skillnad!

Vi har plats för ca 350 elever i grundskolan. Sen har vi också ett antal elever som läser enligt särskolans läroplan. Här får du chans att möta elever från alla världens hörn. Vi vill bidra till en demokratisk gemenskap, där våra elever är delaktiga, en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång. Hos oss möter du unika lokaler som speglar och inspirerar till ett nytt sätt att se på lärandet och stimulerar dig till att utveckla din undervisning.

Vi har en flexibel arbetsmiljö att förhålla oss till vilket ger stora möjligheter för arbetslaget till flexibla lösningar för att möta många olika behov. Vi har grupper av elever med autism inkluderade i verksamhetens klasser. Även elever från grundsärskolan är i hög grad inkluderade i grundskolans vardag. Vi är noga med att alla elever ska vara allas elever och vi arbetar aktivt med att skapa trygghet och lust till lärande för alla. Vi har även en ambition att vara en skola "mitt i byn" som lyfter vårt område och ger eleverna en meningsfull tillvaro. Vi för ett aktivt arbete med att stärka relationerna mellan hem och skola. Vi har en tro på att tillsammans blir vi starkare.

Vi ser oss som en färgglad och utvecklingsinriktad skola med ambition att i samspel med aktuell forskning och en föränderlig omvärld förnya vårt tänkande och vår praktik, därför vill vi att du är öppen, nytänkande, modig och aktiv i skolans pedagogiska samtal.

Skolan är indelad i årskursvisa arbetslag där pedagoger och annan personal organiserar sig runt elevernas hela skoldag inklusive fritidstid. Att arbeta tillsammans är viktigt för oss och alla pedagogers kompetenser och intressen gör att vi kan möta eleverna på bästa sätt.
Som lärare i fritidshem hos oss ansvarar du tillsammans med arbetslagets andra pedagoger för planering, genomförande och utvärdering av fritidshemmets verksamhet. Du utformar undervisning som utmanar, entusiasmerar och stimulerar elevernas lust att lära och som skapar förutsättningar för möjlighet till inflytande. I arbetet ingår att aktivt skapa språklig medvetenhet och koppla leken till lärandesituationer.

KVALIFIKATIONER
Du ska vara behörig lärare med inriktning fritidshem och vi ser gärna att du har arbetat minst två år inom utbildningssektorn. Du skall ha god kännedom om läroplan och övriga styrdokument.

Vi har en entreprenöriellt inriktad undervisning på skolan vilket innebär att du är kreativ i ditt pedagogiska förhållningssätt. Det är också en merit om du har erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell miljö.

Vidare värdesätter vi digital kompetens, olika språkkunskaper och behörigheter i praktiskt/estetiska ämnen.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykel förmån. 
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. 

Sammanfattning

Liknande jobb


Fritidspedagog

Fritidspedagog

17 september 2021

Legitimerad lärare i fritidshem sökes till Sätoftaskolan

Legitimerad lärare i fritidshem sökes till Sätoftaskolan

17 september 2021

17 september 2021

Lärare i fritidshem till Klöverbacken och Olseröds skola

Lärare i fritidshem till Klöverbacken och Olseröds skola

17 september 2021