Lärare i fritidshem till Sandviks

Lärare i fritidshem till Sandviks

Arbetsbeskrivning

Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-6 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom grundskola, fritidshem och fritidsklubb även grundsärskola, kommungemensamma AST-platser samt förskola.

Vi tror att alla barn och elever kan och vill utvecklas om de får rätt förutsättningar, vilket gör att vi ständigt ser över och reflekterar gemensamt kring tillgängligheten i vår lärmiljö.

Samarbete och kollegialt lärande är något vi tror gynnar våra barn och elever, dessutom gör det vårt arbete både roligare och mer utvecklande. Vi är även övertygade om att det bidrar till att vidareutveckla var och ens tankar och idéer och ger oss möjlighet att växa.

Vi är organiserade i arbetslag där skollärare, lärare i fritidshem, barnskötare och resurspedagoger samverkar för att elevernas hela dag ska bli bra. Vi tror på att samarbetet mellan skola och fritidshem är en förutsättning för att eleven ska få en utbildning av bästa slag och bli väl förberedd i livet nu och i framtiden, samt att ett gott samarbetet är navet för att båda verksamheterna ska lyfta och nå sin fulla potential.

Under läsåret 22/23 fortsätter vi prioritera vårt påbörjade arbete inom nedanstående områden för att höja kvalitén i undervisningen:
• Tillgänglig undervisning, där vi har startat upp ett differentierat arbetssätt och kooperativt lärande
• Effektiva team/grupper
• Digital kompetens
• Betyg och bedömning/pedagogisk dokumentation

Vi är ett glatt gäng som ser möjligheter och arbetar efter devisen "Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!", vilket bland annat innebär att vi ger varandra professionell feedback och arbetar utifrån en lösningsinriktad pedagogik, s.k LIP. Våra lärare är legitimerade och behöriga i sina respektive ämnen/områden. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Vi har även en skolhund på deltid. Elevhälsoteamet arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande genom bland annat handledning av personal och arbetslag.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en skicklig, erfaren, driven, lösningsinriktad och ansvarsfull lärare i fritidshem med erfarenhet av att undervisa elever i behov av särskilt stöd och som vill vara med och vidareutveckla fritidshemsundervisningen tillsammans med oss.

Du ansvarar för fritidshemsundervisningen men finns med under skoltid. Undervisningen planeras utifrån ett hela-dagen-perspektiv där du tillsammans med arbetslaget samverkar för att eleverna ska få kvalitativ undervisning och utmanas utifrån sina förutsättningar. Du planerar, genomför och utvärdera undervisningen och det pedagogiska arbetet, och skapar goda förutsättningar för elevernas lärande. Du kommer således att medverka i såväl elevernas lärande som utveckling.

Du bidrar aktivt i arbetslaget för att skapa en god arbetsmiljö och vidareutveckla ett kollegialt lärande där ni bygger på det som fungerar bra. På ett systematiskt sätt reflekterar du, både enskilt och tillsammans med kollegor, över det pedagogiska arbetet.

Du har möjlighet att tillsammans med arbetslaget och i samarbete med ledning och elevhälsa, vara med och vidareutveckla det pedagogiska arbetat som utgår från elevernas behov och strävar efter att erbjuda alla elever utmaningar utifrån sina respektive förutsättningar.

Våra förväntningar på dig är att du har ett tydligt pedagogiskt ledarskap där du med stöd från arbetslaget, arbetar för en tillgänglig lärmiljö och för en stimulerande skol- och fritidshemstid, med väl avvägda utmaningar för att göra eleverna rustade på bästa sätt inför framtiden.

Du ser individens rätt till en tillgänglig och inkluderande undervisning som en självklarhet!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem.

Som person är du lugn, stabil, ansvarstagande, flexibel och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta och bygga relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kan entusiasmera, har eleverna i centrum och tar hänsyn till deras olika behov och förutsättningar.

Vidare är du nyfiken och inlyssnande i syfte att förstå andra människors behov. Du söker aktivt andras synpunkter och perspektiv. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Uppdraget kräver god förmåga att kommunicera och samarbeta med olika aktörer tex habilitering, elevhälsan och övriga arbetslag på skolan.

Det är meriterande om du har erfarenhet av barn och unga med autism. Extra meriterande är det om du är van att arbeta med TAKK, bildkartor och bildstöd.

Det är viktigt att du har personlig mognad, är flexibel och har ett lågaffektivt bemötande i alla situationer.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs

Intervjuer sker löpande vilket gör att anställning kan komma att ske innan annonsen löper ut.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Carina Svahn
08-58029790
Marie Hellberg
08-58029726
Annelie Sandell
08-58029765
Inger Jonsson
08-580 288 04
Biträdande Rektor Annelie Sandell
08-58029765
Rektor Carina Svahn
08-58029790
Lärare Britt-Inger Byström
08-58029783
Biträdande Rektor Ingela Svanberg-Walker
08-58029765
Utvecklingsledare förskolan Anette Falk
580 297 26
Rektor Carina Svahn
08-580 297 90

Sammanfattning

Besöksadress

17780
None

Postadress

.
JÄRFÄLLA, 17780

Liknande jobb


29 juni 2022

Hultskolan söker lärare i fritidshem

Hultskolan söker lärare i fritidshem

29 juni 2022

29 juni 2022

29 juni 2022