Lärare i  fritidshem/Fritidspedagog

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog

Arbetsbeskrivning

Selja-Långlets friskola ekonomisk förening, startade höstterminen 2011 en F-6 skola med ett 60-tal elever, i nuläget är vi ca 75. Samtidigt startade vi fritidshem och en föräldrakooperativ förskola för 20 barn i åldrarna 1 till 5 år. Hela verksamheten inriktas mot utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Alla ryms under ett tak i Selja-Långlets skola, som ligger i bymiljö med naturen och skogen inpå knuten, strax utanför Mora.
Arbetslaget på förskolan består av totalt fyra medarbetare varav en är förskollärare/rektor/skolchef, en förskollärare och två barnskötare.
I Förskoleklass arbetar en förskollärare som kombinerar sin tjänst med arbete i fritidshemmet där två fritidspedagoger ansvarar för verksamheten.
Skolans grundskollärare har olika ämneskompetenser och en rektor/skolchef som kombinerar sin tjänst med ett ämne samt karriärtjänst. Skolans och förskolans rektor samverkar kring flera områden som berör t ex arbetsmiljö, säkerhet, utveckling samt samverkan av verksamheten.
Till fritidsverksamheten söker vi en lärare i fritidshem/fritidspedagog med start senast 2 augusti 2021.
Vi söker dig som vill samarbeta i arbetslag där ni planerar, genomför, utvärderar och utvecklas gemensamt. Vi sätter värde på ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och att du kan ta egna initiativ. Vi ser att du skapar goda relationer med vårdnadshavare och elever, att du har lätt för att utrycka dig skriftligt då arbetet innebär en del kommunikation med skriven text och självklart har god samarbetsförmåga med övrig personal.
Som fritidspedagog på SOL friskola är du delaktig i hela skolans verksamhet, med fokus på fritidshemmets uppdrag. Du har ansvar för rastverksamheten och arbetet i vår Lekbod.
I din roll arbetar du med värdegrundsarbete och social träning. Lek, skapande och utforskande är viktiga delar där barnens lust, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga tas tillvara. Fritidsverksamheten samverkar med skolan och arbetar efter att få en helhetssyn över hela elevens dag. Varje elev är unik och vi vill genom individualisering ge eleven möjlighet att utveckla goda baskunskaper och förmågor.
Åk 1-6 är åldersintegrerade och ett nära samarbete och samverkan sker med både förskoleklass och skola.
Vi förutsätter relevant examen och att du har arbetserfarenhet från fritidshem. Vi lägger stor vikt vid varje sökandes personliga lämplighet i arbetslaget och .
Urval sker löpande.

Sammanfattning

Postadress

Samsgärdsvägen 34
Mora, 79294

Liknande jobb


Fritidspedagog

Fritidspedagog

14 juni 2021

Trygghetspedagog

Trygghetspedagog

14 juni 2021

Fritidspedagog till Vasaskolan

Fritidspedagog till Vasaskolan

14 juni 2021