Lärare i fritidshem/Fritidspedagog sökes till Fria Emilia i Boden

Arbetsbeskrivning

Fria Emilia är en fristående grundskola, F-9 i Boden. Vi har funnits och vuxit sedan 2004. Läsåret 20/21 har vi ca 275 elever och ca 48 anställda. Vi följer självklart skollagen och Lgr11:s värdegrund, uppdrag och riktlinjer.


Skolan drivs som en ekonomisk förening bestående av föräldrar och personal och har inget ekonomiskt vinstintresse. Skolans huvudman är styrelsen som består av föräldrar och personal.


Fria Emilia inspireras av Reggio Emilias tankar om delaktighet och utforskande. Med delaktighet menar vi att elevernas erfarenheter, frågor och tankar utgör en viktig utgångspunkt i lärandet. Med utforskande menar vi att eleverna ska kunna vara kreativa och innovativa i sin lärprocess. Vi skapar goda relationer där alla individer tar ansvar och ges möjlighet att växa som människor och i sitt lärande. Vi tänker att hela individens hälsa och välbefinnande står i centrum, därför använder vi både kropp och knopp i lärandet.


Vi söker dig som har fritidspedagogexamen alternativt examen grundlärare med inriktning mot fritidshem. Du kan ta ansvar och delar gärna med dig av dina idéer och erfarenheter. Du har en positiv elevsyn och utgår från att alla elever vill och kan utifrån sina förutsättningar. Du kan skapa förutsättningar för elevernas lärande och du utgår från elevernas intressen.


Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. Att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare ser vi som värdefulla förmågor. Ansvarskänsla och god samarbetsförmåga är några av de personliga egenskaper som du har med dig tillsammans med ett intresse att jobba i enlighet med våra grundtankar. För att göra det krävs bl.a flexibilitet, god förmåga att lyssna samt mod att ifrågasätta och utmana sig själv och andra. Vi tror starkt på att arbeta tillsammans, arbete i skolan ska inte vara ett ensamarbete och vi strävar därför att så långt som möjligt göra arbetet till ett lagarbete.


Tillsvidaretjänst på 100% med tillträde snarast möjligen. Du kommer att arbeta på fritids på Fria Emilia. Vi arbetar med att erbjuda fritidsbarnen en meningsfull fritidstid där olika typer av verkstäder erbjuds som valmöjligheter för fritidsbarnen. Det kan handla om allt från experiment, dans, träverkstäder, IKT till atelje och kreativa verkstäder. Ditt ansvar blir, tillsammans med arbetslaget att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån fritidshemmets styrdokument och elevens behov och intressen. Din kompetens och dina specialintressen är intressanta för oss och verksamheten. Tjänsten avser 100% och innebär också att du arbetar under skoldagen på våning 1.

Sammanfattning

Postadress

Intendenturvägen 11b
Boden, 96136

Liknande jobb


26 februari 2021

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

26 februari 2021

Lärare till Ransbergs skola

Lärare till Ransbergs skola

26 februari 2021

26 februari 2021