Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Gröndalsskolans grundSÄRskola.

Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Gröndalsskolans grundSÄRskola.

Arbetsbeskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning

Gröndalsskolan är F-5 skola som läsår 2022-2023inrymmer ca 370 elever fördelat på fyra arbetslag.

Vi en stor varierad skolgård och också nära till skog och mark. I Gröndalsskolan är samarbetet väl utvecklat från förskoleklass till årskurs fem.

För att ge barnen helhetsperspektiv på sitt lärande är vårt arbetssätt undersökande och tematiskt. Under det tematiska arbetet samverkar hela arbetslaget, vi kan på detta sätt arbeta i mindre grupper vilket möjliggör ett praktiskt och upplevelsebaserat arbetssätt. Grunden till vårt värdegrundsarbete är den lösningsinriktade pedagogiken.

Vi har sen i augusti 2018 startat en grundsärskola som omfattar skolverksamhet F-5 med tillhörande fritidshemsverksamhet. Eleverna följer grundsärskolans läroplan. Vi strävar efter en ömsesidig inkludering där alla Gröndalsskolans elever kan hitta naturliga kontakter under skoldagen. Hela skolmiljön ska vara tillgänglig och öppen för alla.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill ansvara för samt driva utvecklingen på Gröndalsskolans grundsärskolas fritidshem. Du kommer ansvara för planeringen av fritidsverksamheten på grundsärskolans fritidshem, samt scheman och dokumentation.

Du ska tillsammans med andra pedagoger på skolan arbeta så Stockholm stads riktlinjer för fritidshemmet förverkligas. Du ska ha god kännedom om fritidspedagogens uppdrag enligt läroplanen och andra styrdokument.

Du kommer också ansvara för viss del av idrotten för grundsärskolan.

Du ansvarar för planeringen men arbetar tillsammans med övriga pedagoger för att ge eleverna en trygg och säker miljö som lockar och utmanar barnen till lek, aktivitet, skratt och lärande.

Ni planerar, leder, utvecklar och bedriver den pedagogiska verksamheten så att den stimulerar och utmanar elevernas sociala förmågor och demokratiska förhållningssätt.

Ni arbetar aktivt för verksamhetens värdegrund och arbeta mot diskriminering.

Du samarbetar med skolans övriga fritidspersonal för att på bästa sätt inkludera eleverna i den ordinarie fritidsverksamheten.

Du förstår vikten av och kan skapa goda relationer med föräldrar då det är en förutsättning för att skolan ska kunna göra ett bra arbete och lyckas.

Vi söker dig, en erfaren, engagerad och positiv fritidspedagog, som älskar att hjälpa barn att utvecklas.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/examen lärare i fritidshem. Det är av stor vikt att du har erfarenhet av utvecklingsstörning och autism och vill arbeta i grundsärskolan.

Du har erfarenhet av att leda och planera idrottslektioner.

Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och sprider entusiasm och lust att lära. Du är förtrogen med skolans styrdokument, lagar och förordningar och van att arbeta med barn i behov av stöd.

Du arbetar strukturerat med tydliggörande pedagogik där din undervisning utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Du skapar en lärmiljö där eleverna känner sig trygga och känner delaktighet.

Det är meriterande om du har för vana att arbeta med bildstöd samt utbildning i TAKK.

Övrigt

Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. 

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år. Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare. 
 

Läs mer på http://www.pedagogstockholm.se

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Gröndalsskolan
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 20 januari 2023
  • Ansök senast: 3 februari 2023

Liknande jobb


23 februari 2023

Lärare i fritidshem sökes till Laholms kommun

Lärare i fritidshem sökes till Laholms kommun

23 februari 2023

Lärare inriktning fritidshem

Lärare inriktning fritidshem

22 februari 2023

22 februari 2023