Lärare i fritidshem/grundlärare i fritidshem

Lärare i fritidshem/grundlärare i fritidshem

Arbetsbeskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Vår fina skola växer så det knakar.

Vi utbildar cirka 720 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi har även en introduktionsgrupp som arbetar intensivt med nybörjarsvenska i årskurs 7–9.. Vi har många roliga arbetssätt på gång inom t.ex. IKT och idrott och hälsa, vår satsning ”Hjärnarörelse” är vi speciellt stolta över, läs mer om det på vår hemsida www.backahagensskola.stockholm.se . Vi utvecklar just nu fritidshemmens verksamhet genom samarbete med lärarna och sätta barnets hela dag i fokus. Vi har åldershomogena fritidshem. Vi har gjort en extra satsning inom matematik via mattelyftet och fått fler behöriga matematiklärare. Vår språkpolicy, pedagogiska planeringar i alla verksamheter och vår Bäckalektion genomsyrar alla ämnen och elevgrupper. Skolan har för närvarande 8 st förstelärare inom sv/sva matematik och betyg/bedömning. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och hoppas att du, liksom oss, har höga förväntningar på vår skola, våra elever och på samtliga arbetskamrater. Vi vill att du delar vår värdegrund Trygghet, Kunskap och Framtidstro. Tillsammans med våra elever och deras föräldrar är vi Vår Skola. Skolan kommer inom några år få en ny matsal samt tillhörande kök och det planeras likaså för en renovering av samtliga lokaler. Vi brinner för undervisning och lärande och arbetar ständigt för att förbättra oss genom att mäta, analysera och åtgärda. Vi ser framemot att du söker tjänst hos oss. Läs mer på https://backahagensskola. stockholm.se

Arbetsbeskrivning
Som lärare i fritidshem arbetar du tillsammans med lärare i grundskolan och dina kollegor på ett av skolans fritidshem. Genom en samsyn av barnets hela dag planerar du genomför och utvärderar du verksamheten och strävar mot de mål som vi gemensamt satt upp för skolan. Trygghet Kunskap och Framtidstro. Lekens betydelse är viktig likaså samspel med andra barn . Ditt uppdrag är att planera så att alla barn får en chans att få en meningsfull rolig och lärorik fritid .

Kvalifikationer
Vi vill att du är legitimerad lärare i fritidshem gärna med behörighet att undervisa i idrott och hälsa.

Det är en fördel om du har arbetat med inlärning via rörelse och fysiska aktiviteter tex drivit och organiserat aktiva raster.

Du har lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier och sätter eleven och verksamheten i fokus för ditt arbete. Du är lyhörd för andras idéer och arbetar även självständigt mot skolans uppsatta mål. Du är väl insatt i LGR 11 och har vana att arbeta mål och resultatinriktat.

Övrigt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Lärare mot fritidshem

Lärare mot fritidshem

16 augusti 2022

16 augusti 2022

16 augusti 2022