Lärare i grundskolan år 4-6 inriktning MA/NO, Manillaskolan, Stockholm

Arbetsbeskrivning

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har ca 1160 anställda och har verksamhet i hela landet. Läs mer på vår webbplats www.spsm.se
ARBETSUPPGIFTER
Manillaskolan söker en lärare med behörighet att undervisa i matematik och naturorienterande ämnen, som vill arbeta i en tvåspråkig skola med elevernas språk och kunskap i fokus.

Manillaskolan är en statlig specialskola för döva och hörselskadade elever och ligger från höstterminen 2013 i nya lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Skolan, som har ca 110 elever från och med förskoleklass till och med år 10, är tvåspråkig med teckenspråk och svenska. På vårt fritidshem finns ca 50 barn. Manillaskolan är en av fem regionala specialskolor i Sverige.

Med våra två språk lägger vi på Manillaskolan stort värde på våra två språkmiljöer - den teckenspråkiga och den talspråkiga. Personalgruppen är ungefär lika stora i båda språkmiljöerna.

Du kommer att arbeta som lärare i en teckenspråkig miljö där vårt kommunikationsspråk är teckenspråk. I vissa grupper sker undervisningen på talad svenska.

Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Du har lärarutbildning som ger behörighet att undervisa i matematik och NO i årskurs 4-6.

Du har speciallärarutbildning.

Du kan undervisa på teckenspråk.

Du har kännedom om våra två språkmiljöer och är intresserad av att utveckla vår tvåspråkiga profil.
Du har ett stort intresse för eleverna och kan medvetet anpassa innehåll och metod efter varje elevs behov.
Du ger eleverna utrymme att vara delaktiga och insprerar dem att lära.

Du tycker att en tvåspråkig och tvåkulturell miljö är stimulerande och Du tar vara på den mångfald det ger.
Du vill utveckla och prova nya arbetssätt.
Du har god samarbetsförmåga med både personal och föräldrar.
Du trivs att arbeta i ett arbetslag.

Det är meriterande om Du har tidigare erfarenhet av eller kompentens i att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva Mari Halén
010-4736340
Liliana Miderlind,

Novica Matic

Rektor Eva Mari Halén
010-4736340
OFR-S Liliana Miderlind,

SACO Novica Matic

Biträdande enhetschef Kristina Norell

Biträdande enhetschef Henriette Cedegard Bixo
010-4735749
Rektor Ann-Sofie Montelius
010-4736340
Biträdande enhetschef Henriette Bixo Johnson
010-4735749

Sammanfattning

Besöksadress

Magasinsgatan 11 Härnösand
None

Postadress

Box 1100
Stockholm, 11593

Liknande jobb


28 maj 2010

Lärare i grundskolans tidigare år

28 september 2010

Grundskollärare 1-7 idrott, sv/so 30-50% (vik)

30 november 2010

9 september 2010