Lärare i Idrott och Hälsa och Matematik till Schillerska Gymnasiet

Lärare i Idrott och Hälsa och Matematik till Schillerska Gymnasiet

Arbetsbeskrivning

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad.

Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser.

Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
Schillerska gymnasiet har ca 1100 elever och ca 100 anställda och är en modern skola i historisk miljö under devisen "Här lever lärandet" som fångar in inställningen hos både personal och elever. Nära samarbete mellan elever, personal och omvärld ger en aktuell och efterfrågad utbildning där varje elevs utveckling står i centrum. Elevinflytande är centralt i skolans arbete och vi har en aktiv elevkår. Skolan finns i kulturmärkta lokaler centralt i Göteborg, nära Vasaplatsen vilket ger många möjligheter till studiebesök och samarbeten med andra institutioner. Besök gärna vår hemsida www.goteborg.se/schillerska för ytterligare information om Schillerska gymnasiet.

Schillerska gymnasiet söker en lärare för undervisning i matematik och idrott. I arbetet ingår det även att vara mentor/studiehandledare för en klass, undervisa i hållbar utveckling samt ansvara för gymnasiearbete. Du kommer tillsammans med övriga lärare i ämnena delta i utvecklingen av undervisningen, och deltar i det allmänna utvecklingsarbetet på skolan.

Inom Ekonomiprogrammet och Estetiska programmet teater söker vi nu en lärare i idrott och hälsa samt matematik. Du kommer att möta engagerade elever. Eleverna på de två olika programmen är både lika och olika i sina förhållningssätt gentemot idrott och hälsa samt matematik. På ekonomi finns det ett stort intresse för lagidrott och idrottandande generellt sätt. På ES Teater är det ofta elever som gillar att röra på sig och är bra på gruppaktiviteter men har inte alltid goda erfarenheter av idrott som ämne och kan också vara ifrågasättande kring sina egna kroppar och kön. Matematik läser en del av eleverna på EK under tre år, medan ES läser endast ett obligatoriskt år. Det gemensamma är att många elever inte har med sig goda grundkunskaper, medan andra verkligen älskar matematik och behöver få utmaningar för att trivas. Det är också förekommande att elever har diagnoser inom NPF-spektrat.
Tillsammans med ämnes respektive -programarbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra utbildning och utvecklingsarbete. Vi ser att du vill vara en aktiv del i utvecklingsarbetet bland annat inom kopplingen mellan rörelse, hälsa och kunskapsutveckling.


KVALIFIKATIONER
Schillerska söker nu en lärare som är trygg och kreativ i sin pedagogik, nyfiken och drivande i sina ämneskunskaper, stöttande men gränssättande i sitt mentorskap. Är du den vi söker?
När du går in på lektion har du då byggt en röd tråd av det som eleverna ska möta och säkerställt att banan är mer snitslad för de elever som behöver det men att den är lika spännande och givande för alla?
Svarar du ja på dessa frågor så ska du absolut söka jobbet som lärare hos oss på Schillerska!

Vi ser att du är en skicklig lärare som når eleverna och som har både bredd och djup inom dina olika ämnen och kan knyta an till elevernas andra ämnen.
Du ska vara en legitimerad lärare i idrott och hälsa samt matematik. Du ska vara strukturerad och kunna individanpassa undervisningen efter elevens behov, särskilt med avseende på NPF-diagnoser. Du ska ha ett intresse av att utveckla undervisningen utifrån elevernas behov och vara drivande i utvecklingsfrågor.

Du bör ha erfarenhet av lagarbete och intresse av att delta aktivt i ämneslagsarbete, att arbeta ämnesövergripande i programlag samt samverkan med elevhälsan. Du arbetar aktivt med bland annat formativ bedömning för att ge varje elev goda förutsättningar att nå sina mål. Du ska ha goda kunskaper i att jobba med olika IT-system, framför allt G-suite.
Personlig lämplighet är viktig.

Vänta inte med din ansökan, intervjuer sker kontinuerligt.


ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Lärare i franska och historia till Södra Lapplands Gymnasium

23 juni 2022

23 juni 2022