Lärare i matematik och NO till Hillerstorpsskolan 7-9

Arbetsbeskrivning

Gnosjö, kommunen med Gnosjöandans mångfald, närhet, samhörighet, delaktighet och samverkan – livskvalitet för alla.

Gnosjö kommun är beläget i Jönköpings län där Gislaved, Värnamo och Vaggeryd är närmaste kommungrannar. Vi bildar tillsammans det så kallade GGVV-området och här finns en expansiv småföretagaranda som är unik i Sverige. Gnosjö kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med ca 900 anställda. Vi satsar medvetet på friskvård för all personal och har bl a eget gym för de anställda. Som arbetsgivare har vi bland de lägsta ohälsotalen i Sverige.

Hillerstorpsskolan är en F-9-skola med ca 210 elever i årskurs F-6 och ca 120 elever i årskurs 7-9.

Lärarna är indelade i arbetslag. Ett fortlöpande samarbete finns mellan de olika personalkategorierna, Personalen träffas regelbundet till gemensamma konferenser för F-9. Centralt i det gemensamma arbetet finns kvalitets- och utvecklingsarbetet där vi ständigt strävar framåt och för att skapa en pedagogisk samsyn från förskoleklass till årskurs nio där elevernas resultat och utveckling gynnas.
Tack vare närheten till varandra och gemensamma personalrum finns goda möjligheter till samtal och kontakter över de gamla stadiegränserna samt korta beslutsvägar och närhet mellan medarbetare och chef.

En viktig resurs för verksamheten är elevhälsoteamet bestående av kurator, rektor, skolsköterska, specialpedagog och Studie- och Yrkesvägledare.
Våra lokalvårdare, vaktmästare och skolmåltidspersonal ser till att vi får en trevlig miljö och god mat.

Vi bedriver ett aktivt arbete mot mobbning där vårt antimobbningsteam är en viktig resurs tillsammans med elever som är kamratstödjare i de olika klasserna.
Vårt projekt "KRAM" är en del av vårt värdegrundsarbete. Det vilar på "fyra ben": Kamratskap - Respekt - Ansvar - Miljö. Projektet är ett led i att förverkliga vår vision: På våra skolor möter vi varandras blickar, känner oss trygga och visar varandra respekt. På Hillerstorpsskolan tar personal, elever och föräldrar ansvar för elevernas kunskapsutveckling.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med undervisning i matematik och NO i årskurs 7-9. I arbetet ingår också den nödvändiga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare och elevvårdspersonal.

Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess.

Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna likväl som metoder till elever och vårdnadshavare. Du har en välkomnande praktik där samverkan med olika personer och professioner är ett givet inslag i din lärargärning.

Vilka undervisningsämnen inom NO-området som är aktuella beslutas utifrån din och dina blivande kollegors kompetens och intresseområden.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du har lärarlegitimation och/eller lärarexamen med behörighet i matematik och något eller några av NO-ämnena i årskurs 7-9. Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete och/eller arbete med barn och unga ses som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid social kompetens och förmåga till samverkan med kollegor och övrig personal.

ÖVRIGT
Vi kommer att arbeta med urval och intervjuer löpande under annonseringstiden för att så snart som möjligt bli klar med tjänstetillsättningen och ser därför gärna att du söker så snart som möjligt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.

Välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Claes Göran Åberg
0370 - 33 33 01
Jennie Thur
0370 - 33 33 17
Jan Erik Ohliw
0370 - 33 33 06
Rektor Emil Alm
0370 - 33 33 02
Lärarnas Riksförbund Jan Erik Ohliw
0370 - 33 33 06
Lärarförbundet Jennie Thur
0370 - 33 33 17
Förskolechef Gunilla Andersson
0370 - 33 11 56
Lärarförbundet Åsa Gabrielsson
0370 - 33 11 22
Rektor tillika förskolechef Agneta Dynesius Täck
0370 - 33 11 85
Förskolechef Björn Malm
0370 - 33 33 65

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Gnosjö
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde vid vårterminens början eller enligt överenskommelse.
  • Publicerat: 23 november 2016

Besöksadress

Storgatan 15 Gnosjö
None

Postadress

None
Gnosjö, 33580

Liknande jobb


Alviksskolan söker lärare i franska för åk 6-9,vikariat

Alviksskolan söker lärare i franska för åk 6-9,vikariat

30 november 2020

Lärare i franska 20%

30 november 2020

30 november 2020